• [[created_at]]
  [[subject]]
 • Henviser videre. Vennligst vent...
  Betting-informasjon
  Økt fra [[last_login]]
  Alle Innsatser [[countAll]] ([[stake]])
  Venter på resultater [[countWaiting]] ([[stakeWaiting]])
  Gevinst [[payout]]
  Resultat [[revenue]]
  Bonus information
  Odds [[sport]]
  Casino [[casino]]
  Poker [[poker]]

  Vilkår og betingelser for oddsspill

  Godkjent av Estlands Skatte- og Tolldirektorat: 04.05.2017 (ref 12.2-2.1/00146-4)

  Sport - instruksjoner

  1. GENERELLE BESTEMMELSER

  1.1. Arrangøren av oddsspill (heretter “arrangøren”) er “Olympic Casino Estonia AS” (Reg. kode: 10011039; Pronksi 19 Tallinn 10124; tlf: 6 671 250; faks: 6 671 270; e-post: info@oc.eu; www.olybet.com), som operer under varemerket OlyBet.

  1.2. Informasjon om oddsen, tidsplanen, sporten, samt begivenheter innen politikk og underholdning som tilbys for tipping kan nås på arrangørens nettsted: www.olybet.com.

  1.3. Oversikten over begivenheter som finner sted samme dag eller følgende dager oppdateres jevnlig hver dag.

  2. REGLER FOR TILBUD OG GODKJENNING AV INNSATSER

  2.1. Uttrykkene som brukes i reglene

  2.1.1. Deltager (heretter “klienten”) - avtalens deltager som har foretatt et veddemål hos arrangøren.

  2.1.2. Veddemål - deltagelse i et spill der utfallet er avhengig av resultatet i den utvalgte begivenheten. Veddemålet som legges av klienten et utenfor kontrollen av pengespillenes arrangør. Premiegevinsten er avhengig av veddemålets utfall. Veddemålet kan enten være korrekt eller feil. Gevinstbeløpet er avhengig av beløpet som satses, samt av vinneroddsen som bestemmes på forhånd av veddemålet (kalt “totalisator” og “tipping” i Gamblingloven).

  2.1.3. Tippekupong - deltagelse i et spill der utfallet er avhengig av resultatet av den valgte begivenheten. Veddemålet som legges av klienten et utenfor kontrollen av pengespillenes arrangør. Premiegevinsten er avhengig av veddemålets utfall. Veddemålet kan enten være korrekt eller feil. Gevinstbeløpet er avhengig av beløpet som satses, den prosentvise andelen av det totale antallet veddemål som bestemt av arrangøren, antallet mennesker som satset riktig, samt totalbeløpet av deres veddemål (kalt “totalisator” og “tippekupong” i Gamblingloven.)

  2.1.4. Liveodds - veddemål som legges mens en begivenhet er i gang, der oddsen oppdateres fortløpende under begivenheten i henhold til den gjeldende statusen i begivenheten.

  2.1.5. Legge et veddemål - en avtale som gjøres mellom arrangøren og klienten, der emnet i avtalen er veddemålet som gjøres av klienten mot arrangøren. Begge parter må oppfylle forpliktelsene sine ifølge denne avtalen. For klienten betyr dette å legge veddemålet og deretter godkjenne det endelige resultatet i begivenheten (tap eller gevinst). For arrangøren betyr dette å utbetale gevinstene ifølge reglene. Veddemålene gjennomføres ved å godkjenne innsatser fra spillerne med betingelsene tilbudt av arrangøren.

  2.1.6. Tippekvittering - en offisiell kvittering, som kan utstedes på papir, magnetiske transportører eller andre elektroniske enheter. Klienten har muligheten til å legge innsatser på nettet. I slike tilfeller er tippekvitteringen en offisiell kvittering som lagres på arrangørens server.

  2.1.7. Innsats - et pengebeløp som garanterer oppfyllelse av forpliktelsene som klienten har overfor arrangøren. Beløpet betales av klienten for deltagelse i spillet ved å forutsi utfallet av en eller en gruppe begivenheter.

  2.1.8. Utfall - resultatet fra en sportslig eller annen begivenhet som arrangøren tilbyr vinnerodds på, og der et veddemål ble lagt.

  2.1.9. Markeder - en oversikt med begivenheter og vinnerodds på utfallene som tilbys av arrangøren for tipping.

  2.1.10. Begivenheter - sportslige, politiske og underholdende begivenheter som finner sted i virkeligheten, der arrangøren tilbyr odds på vinnende utfall.

  2.2. Generelle vilkår

  2.2.1. Arrangøren tar imot veddemål på sportslige, politiske og underholdende begivenheter. Alle veddemål godkjennes utelukkende ifølge de gitte reglene. Deltagelse i et veddemål er en bekreftelse på at klienten kjenner til og godkjenner disse reglene helt og holdent.

  2.2.2. Der det er forvirring eller misforståelser i reglene grunnet små forskjeller i betydningen rundt oversettelsen av reglene til ulike språk, vil den estiske versjonen alltid gjelde.

  2.2.3. For å tippe på internett må klienten registrere en konto på nettstedet OlyBet (www.olybet.com) og sette inn penger på denne kontoen. For å legge et veddemål må klienten velge en begivenhet ut fra alle tippebegivenhetene og trykke på oddsen han/hun ønsker å satse på. Det er mulig å satse på enten single eller flere begivenheter samtidig. Etter å ha valgt ut begivenheten(e) og oddsen, må klienten skrive inn den ønskede innsatsen og bekrefte tippekupongen. Etter en vellykket bekreftelse av kupongen vil veddemålet gjennomføres. Gevinstene vil utbetales til klientens konto etter at begivenheten(e) fullføres, og er kun basert på resultatene som publiseres av funksjonærene eller begivenhetens arrangører. Alle veddemål lagres på arrangørens server i minst 7 år etter selve begivenheten. Etter å ha bekreftet kupongen er det ikke mulig å endre eller avbryte veddemålene. I tilfeller der tilkoblingen avbrytes eller under tekniske problemer der veddemålet allerede har blitt godkjent og lagret på arrangørens server, vil det ikke vurderes som ugyldig. Når veddemålet har blitt lagt vil det relevante pengebeløpet trekkes fra klientens saldo. Hvert veddemål er nummerert og arkiveres av arrangøren. Listen med vinnende veddemål skrives ut og beholdes som et dokument. Veddemål som legges etter at begivenheten settes i gang vil returneres med odds “1” (bortsett fra liveodds).

  2.2.4. Arrangøren garanterer at klientens registreringsinformasjon holdes privat, og er forpliktet til å beskytte kundenes personlige informasjon i henhold til gjeldende lover om databeskyttelse.

  2.2.5. Klienten er ansvarlig for å oppgi korrekt personalia og kontaktinformasjon (navn, etternavn, personlig ID-nummer, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv.). Arrangøren forbeholder seg retten til å etterspørre ytterligere informasjon selv etter registreringen av en kundekonto for å unngå misbruk av samme konto, kredittkort, bank, nettlommebok osv. Oppdages det at en konto åpnes av en person som avgir feil personalia, vil klientens foretatte veddemål og mottatte gevinster kanselleres, innskuddet gjort til kontoen vil returneres og kontoen stenges. Bruk av feil personalia er en kriminell handling ifølge straffeloven i Estland, og slike tilfeller vil alltid anmeldes offisielt til respektive myndigheter.

  2.2.6. En konto hos OlyBet er personlig, og det er kun eieren av kontoen som har rett til å logge inn på denne kontoen. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig hvis klientens tippekonto misbrukes av tredjeparter. Klienten må holde brukernavnet og passordet konfidensielt, og ikke gi noen andre personer tilgang til denne informasjonen. Alle veddemål som legges ved bruk av korrekte sikkerhetsopplysninger vil belastes kundekontoen. I tilfeller der klienten mistenker av brukernavnet og passordet har blitt gjort tilgjengelig for andre personer, må klienten umiddelbart si ifra om dette til OlyBet kundeservice.

  2.2.7. Klienten kan ikke legge veddemål på vegne av andre. Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte alle veddemål lagt av tredjeparter.

  2.2.8. Vi tillater ikke at ulike kontoeiere fra samme husholdning og/eller familie satser på samme begivenhet, inkludert bruken av samme begivenhet i ulike kombinasjoner for å unngå reglene og/eller overskride gjeldende innsatsgrenser.

  2.2.9. Klienten kan legge veddemålet hos Olympic casino eller i kassen på OlyBet sportsbar og betale med kontakter eller kredittkort. For å legge et veddemål må klienten velge den/de ønskede begivenheten(e) samt oddsen fra tilbudet. Basert på dette vil kassereren utstede en tippekupong til klienten. Kupongen inneholder de nødvendige opplysningene fra veddemålet: begivenhetens navn, dato, hendelsesnummeret og innsatsbeløpet. Veddemålene regnes som godkjente når klienten har mottatt kupongen fra kassereren som mottok innsatsen i betaling. Etter å ha bekreftet kupongen er det ikke mulig å endre eller avbryte veddemålene. Veddemålene som legges hos kassereren etter at begivenheten settes i gang vil returneres med “1” i odds.

  2.2.10. Liveodds godkjennes mens en begivenhet er i gang. Denne typen tipping er tilgjengelig fra arrangørens nettside, samt fra spillsidene på spesielle mobile spillenheter av den gitte arrangøren. Veddemålene godkjennes fra begynnelsen til slutten av begivenheten. Alle veddemål som legges før begivenheten avsluttes er gyldige, med odds som bekreftes på tidspunktet når veddemålet legges av klienten.

  2.2.11. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslå godkjenning av veddemål og avbryte godkjente veddemål dersom de ikke er i samsvar med reglene, eller dersom det finnes en tydelig trykkfeil fra arrangørens side.

  2.2.12. Det er ikke tillatt å legge veddemål på samme kamp i identiske eller ulike kombinasjoner for å overskride grensene satt av arrangøren. Dersom et veddemål avbrytes, vil arrangøren gjøre sitt ytterste for å informere kunden om grunnene bak dette via e-posten som ble registrert på klientens konto.

  2.2.13. Betingelsene for godkjenning av veddemål (handikap, odds, total, kupongbegrensninger osv.) kan endres etter ethvert veddemål. Veddemålenes odds som legges tidligere forblir uendret, bortsett fra veddemål i tippekuponger. Før veddemålene legges bør klienten gjøre seg kjent med mulige endringer i tilbudene og oddsen.

  2.2.14. Arrangøren forbeholder seg retten til å nekte godkjenning av veddemål fra enhver person uten å forklare grunnen bak dette. Arrangøren forbeholder seg retten til å ikke godkjenne klienter fra utpekte land. Arrangøren har ikke muligheten til å godkjenne kontoer eller tilby sine tjenester til klienter fra USA.

  2.2.15. Godkjenning av gjentatte veddemål på de samme kombinasjonene av utfall fra enhver klient kan begrenses etter beslutning av arrangøren.

  2.2.16. Arrangøren tar ikke imot veddemål der to eller flere objekter vil påvirke hverandre. Selv om klienten får veddemålet godkjent ved en feil, vil arrangøren avbryte slike veddemål på etterskudd. I slike tilfeller kan veddemålene også avbrytes etter at resultatet har blitt registrert. Når slike veddemål avbrytes vil arrangøren avbryte hele veddemålet, selv om deler av dem fortsatt er gyldige.

  2.2.17. Arrangøren tillater ikke samarbeid mellom spillere og tar forholdsregler for å motvirke bruk av script, roboter eller andre enheter som forstyrrer rettferdig spilling. Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte veddemål som er gjenstand for sammensvergelser eller syndikater mellom klientene.

  Syndikater er personer som bor sammen eller er bekjente og legger lignende veddemål eller kombinasjoner av veddemål over en kort tidsperiode.

  2.2.18. Arrangøren forbeholder seg retten til å blokkere tippekontoer og forsinke betalinger frem til det motsatte har blitt bevist i tilfeller der arrangøren mistenker at klientens konto brukes av en annen person. I slike tilfeller må eieren av tippekontoen personlig kommunisere med arrangøren og avgi bevis for at det var han/hun som la veddemålene. Under forhandlingene rundt endringen av statusen på tippekontoen, utbetalingen av gevinster osv., er det kun kontoeieren som kan være involvert. I tilfeller der arrangøren mistenker identitetstyveri, forbeholder arrangøren seg retten til å sende informasjonen videre til politiet.

  2.2.19. Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte alle veddemål fra klienter som satser penger på begivenheter der de er involvert som deltagere, dommere, trenere, spillere osv.

  2.2.20. Dersom en kamp mistenkes for urettferdig spill, forbeholder arrangøren seg retten til å tilbakeholde utbetalinger i opptil 90 dager. Dersom urettferdig spill kan bekreftes, forbeholder arrangøren seg retten til å avbryte veddemål plassert på denne kampen.

  2.2.21. Arrangøren forbeholder seg retten til å erklære veddemålene (eller deler av dem) ugyldige (betalinger gjøres med “1” i odds) eller blokkere betalinger til rettsaker (inkludert juridiske) er overstått i følgende tilfeller:

  2.2.21.1 Der feil ble gjort under godkjenningen av veddemålene;

  2.2.21.2 Der feil var tilstede i programvaren eller på nettsiden (tydelige skrivefeil i oversikten av begivenheter, avvik i oddsen fra ulike posisjoner, uvanlig eller feil odds, osv.);

  2.2.21.3 Der det finnes spor av uetisk adferd tilstede;

  2.2.21.4 Avvik fra gjeldende regler under godkjenningen av veddemålet;

  2.2.21.5 Der andre omstendigheter bekrefter ugyldigheten av veddemålet.

  2.2.22. Misbruk av programvarefeil i spillene eller feil i oversettingen er forbudt. En klient som oppdager enhver feil i spillprogramvaren må umiddelbart rapportere dette til arrangøren via e-post på support@olybet.com. Dersom klienten misbruker feilene i spillprogramvaren, forbeholder Arrangøren seg retten til å blokkere tippekontoen, fryse midlene og avbryte plasserte og/eller allerede avgjorte veddemål.

  Eksempel nr. 1: Feil i oversettingen regnes som en situasjon der begivenhetens tilbud består av veddemålene “over 5.5 gule kort etter første periode” og “under 5.5 hjørnespark etter første periode”. I et slikt tilfelle kan en sportsentusiast som også legger veddemål på denne sporten se at antallet (5-6) kort i første periode er altfor høyt (gjennomsnittlig antall kort statistisk sett er 1.5-2.5). Derimot kan antallet hjørnespark i første periode nå 5 til 7.

  Eksempel nr. 2: Oddsfeil er en situasjon der en klar kampfavoritt har en ufordelaktig sjanse til å vinne kampen. En typisk oddsfeil i en estisk basketballiga er dersom hovedfavoritten i ligaen Kalev/Cramo som spiller hjemme har en odds på 5.75, mens bortelaget TTU KK har en odds på 1.10. Det sanne prinsippet gjelder for odds på handikap, total osv.

  Eksempel nr. 3: Klienten mottar en dobbel gevinst fra veddemålet eller mottar gevinster fra et tapt veddemål og skynder seg med å ta ut de mottatte pengene.

  2.2.23. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre disse reglene når som helst for å:

  - Forbedre/oppdatere tjenestene og tilbudene av spillbonuser

  - Overholdelse av lover

  - Begrense svindel

  Arrangøren vil gi beskjed til kunden angående enhver betydelig justering av reglene før disse gjennomføres. Klienten har rett til å være uenig med forandringene. I et slikt tilfelle er klienten forpliktet til å avslutte bruken av tjenestene som tilbys av arrangøren, og hans/hennes tippekonto vil stenges.

  2.2.24. Innrømmelse at deler av disse reglene er ugyldige med grunnlag i en ny lov, administrativt forelegg eller rettsavgjørelse, påvirker ikke de gjenværende delene av disse reglene og forpliktelsene for begge parter.

  2.2.25. I tilfeller av uenighet med tjenestene tilbudt av arrangøren eller spillreglene er opphør av tjenestebruken og stenging av kontoen den eneste mulige løsningen for klienten.

  2.2.26. Alle protester og tvister relatert til tipping må sendes til arrangøren i løpet av en 14 dagers tidsperiode etter begynnelsen av den gitte begivenheten. Klager som sendes inn senere enn 14 dager etter begynnelsen av begivenheten vil ikke behandles. Klager og forespørsler må sendes til support@olybet.com

  2.3. Teknisk tolkning

  2.3.1. I lagkonkurranser brukes begrepene “hjemme” (vertslaget) og “borte” (gjestelaget). Hjemmelaget vises først, til venstre i oddstilbudet (markert som “lag 1”), mens bortelaget vises deretter til høyre (markert som “lag 2”). I alle andre tilfeller er nummereringen av deltagerne blant oddstilbudet i en konkurranse betinget, og opplysningene rundt stedet for konkurransen er av informativ art.

  2.3.2. Begrepene “hjemme” (vertslaget) og “borte” (gjestelaget) brukes ikke i følgende tilfeller:

  2.3.2.1 Dersom begivenheten avholdes på nøytral mark i en by eller et land (under internasjonale konkurranser);

  2.3.2.2 Dersom begivenheten er finalen i et cupmesterskap og består av én kamp (møte).

  2.3.2.3 Under konkurranser som holdes i USA vil bortelaget vises først, mens hjemmelaget vises til høyre (Lag 2 @ Lag 1). Ligaene som vises etter dette prinsippet er som følger, men ikke begrenset til: NBA, NHL, NFL, MLB, NCAA, AHL, OHL, WHL og QMJHL.

  2.3.3. For å definere resultatene i veddemålene vil kun sportslige faktorer fra konkurransene bli tatt i betraktning. Under politiske og underholdende begivenheter vil kun de faktiske resultatene fra disse begivenhetene bli tatt i betraktning.

  2.3.4. Disse reglene kan endres etter arrangørens initiativ, etter å ha inngått en avtale med autoriserte organer. Klientene vil få informasjon om forandringene via et sammenhengende varsel. Forandringer og tilskudd til reglene trer i kraft fra og med datoen som nevnes i slike kunngjøringer. Veddemål som godkjennes fra den nevnte datoen gjøres under de nye, oppdaterte reglene. Betingelsene for veddemålene satt på forhånd forblir uendret.

  2.3.5. Gevinstene fra tippekuponger betales ut fra summen som ligger til grunn for distribusjonen og består av innsatser gjort av klientene. I slike tilfeller er gevinstbeløpene ikke satt av de tidligere satte oddsene, men er avhengige av den totale summen med penger satset på tippekupongene for den gitte begivenheten. Dersom arrangøren opplever tap i forhold til veddemålene gjort av klienter i den gjeldende begivenheten på tippekupongen, vil de administrative kostnadene for den neste tippekupongen trekkes fra den neste premiepotten. Resten deles mellom klientene som vant, i samsvar med størrelsen på innsatsene deres.

  2.3.6. Når arrangøren tilbyr en tippekupong med premiepott, vil en avgift trekkes fra det totale innsatsbeløpet, men ikke høyere enn 50 % av de tapende innsatsene.

  2.3.7. I tilfeller der gevinstene regnes ut feil (grunnet tekniske årsaker, feilaktig oppgitte resultater osv.), er veddemålene gjenstand for en ny beregning. Veddemålene som legges i tidspunktet mellom den feilaktige utregningen og den nye beregningen (inkludert de som legges med beløpet fått fra arrangørens feil) er gyldige. Dersom ingen av begivenhetene inkludert i den nye beregningen har begynt, har klienten rett til å avvise dette veddemålet med en melding på e-post til arrangøren. Dersom klienten har en negativ saldo grunnet veddemålene som legges med beløpet fått fra arrangørens feil og den nye beregningen, må han/hun kompensere det manglende beløpet for å fortsette spillingen. Før dette skjer vil ikke arrangøren godta nye veddemål fra en slik klient.

  2.3.8. Arrangøren kan kunngjøre en bonus i en viss tidsperiode og for visse begivenheter, der 1-10 % legges til på toppen av gevinstene for de gitte begivenhetene eller tidsperiodene. Arrangøren kan annonsere en ytterligere vinnersjanse i tippekuponger over en viss tidsperiode. For eksempel, dersom antallet begivenheter i tippekupongen er mer enn 6 og oddsen for hver enkelt begivenhet er mer enn 1.60 samt hvis kun én begivenhet tapes og de andre gjettes riktig (refunderte veddemål med “1” i odds anses ikke som riktige i dette tilfellet), regnes ikke denne tippekupongen som tapt, og gevinstene betales ut med “1” i odds

  2.3.9. Bonusen som ble nevnt i det forrige punktet angående ytterlige vinnersjanser er kun gyldig med de annonserte vilkårene.

  2.3.10. Dersom informasjonen om veddemålet ikke registreres på arrangørens server umiddelbart grunner tekniske årsaker (frakobling fra internett eller strømbrudd), men etter en viss forsinkelse (som den faktiske tiden vist på tippekupongen), forblir veddemålet gyldig.

  2.4. Veddemålstyper

  2.4.1. Arrangøren tilbyr følgende typer veddemål: singel innsats, tippekupong, systemtipping og kjedeinnsats.

  2.4.1.1 Singel innsats - et veddemål lagt på utfallet av en enkelt begivenhet. Gevinstene fra en singel innsats tilsvarer innsatsbeløpet ganget med oddsen bak det valgte utfallet.

  2.4.1.2 Tippekupong (acca) - et veddemål lagt på utfallene i flere begivenheter som ikke er knyttet til hverandre. Du bør ikke inkludere en begivenhet og utfallet fra denne mer enn én gang i en tippekupong, ei heller inkludere relaterte begivenheter. En tippekupong regnes som vunnet når alle begivenheter gjettes riktig (resultatene matcher forutsigelsene). Dersom minst en begivenhet gjettes feil, regnes tippekupongen som tapt, bortsett fra tilfeller der arrangøren har annonsert relevante ytterligere vinnersjanser. Gevinstene fra en tippekupong tilsvarer innsatsbeløpet ganget med alle oddsene inkludert i veddemålet. For eksempel, dersom en tippekupong består av tre begivenheter med 1.60, 1.50 og 1.40 i odds og innsatsbeløpet er € 50, multipliseres oddsen til en total av 3.36. Dette tallet må ganges med 50 for å få hele verdien av en vinnende kupong: 3.36 x 50 = € 168 Dersom relaterte begivenheter inkluderes i en tippekupong, er det kun begivenheten med den høyeste oddsen som regnes inn, mens alle andre kalkuleres med “1” i odds.

  2.4.1.3 Systemtipping - et veddemål som består av tre eller flere gjetninger på en singel tippekupong. “Systemtipping” skiller seg fra “tippekupongen” siden man ikke nødvendigvis må gjette alle utfallene riktig med “systemtipping”. For å plassere et slikt veddemål er det nødvendig å åpne fanen med “system” (på toppen av tippekupongen). Systemtypen er avhengig av antallet forutsette utfall. Tilgjengelige systemtyper vil dukke opp på tippekupongen automatisk. Eksempel: “System 2/3” bestå av tre begivenheter, og for å vinne veddemålet må to av tre begivenheter gjettes riktig. Beløpet med den mulige gevinsten fremheves på tippekupongen, og dette er da det maksimale gevinstbeløpet. I eksempelet ovenfor må alle tre begivenheter gjettes riktig for å motta det maksimale gevinstbeløpet. Systeminnsatser består av en kombinasjon med mulige utfall. Et annet eksempel: “System 2/4” består av fire begivenheter, og for å vinne denne kupongen holder det å forutse to av utfallene. Innsatsbeløpet er € 2. Innsatsbeløpet er likt beløpet som skrives inn i feltet “innsats”, som deles på det maksimale antallet kombinasjoner i det gitte systemet (6 kombinasjoner i vårt eksempel).

  Dette betyr at veddemålet består av seks doble innsatser:

  Chelsea F.C. - Manchester United F.C. (V1; 1.50) FC Barcelona - Juventus F.C. (V1; 1.40) Real Madrid C.F. Borussia Dortmund (V1; 1.30) Atletico Madrid - FC Bayern Münich (V1; 1.80)

  De følgende kombinasjonene finnes i dette eksempelet, og hvert veddemål er på € 0,3333 (€ 2/6 kombinasjoner):

  Begivenhet Name Odds
  1. Chelsea F.C.– FC Barcelona (1.5x1.4 = 2.1)
  2. Chelsea F.C.– Real Madrid C.F (1.5x1.3 = 1.95)
  3. Chelsea F.C.– Atletico Madrid (1.5x1.8 = 2.7)
  4. FC Barcelona – Real Madrid C.F (1.4x1.3 = 1.82)
  5. FC Barcelona – Atletico Madrid (1.4x1.8 = 2.52)
  6. Real Madrid C.F – Atletico Madrid (1.3x1.8 = 2.34)

  La oss anta at alle fire begivenheter ble gjettet riktig. I et slikt tilfelle vil alle kombinasjoner med doble veddemål vinne. Gevinsten fra tippekupongen blir (2.10 + 1.95 + 2.70 + 1.82 + 2.52 + 2.34) x € 0,3333 = € 4,48.

  Dersom FC Barcelona og Real Madrid CF vinner, mens Chelsea FC og Atletico Madrid taper sine kamper, vil gevinstene være 1.82 x € 0,3333 = € 0,6066

  I følge dette vil tippekupongen gi gevinst selv om kun to kamper gjettes riktig. Det gitte beløpet fra gevinstene er avhengig av hvilke begivenheter som ble gjettet riktig.

  2.4.1.4 Kjedeinnsats - en kombinasjon av single veddemål som ikke er relatert til hverandre. Forutsetningen for å vinne en kjedeinnsats er en gevinst fra det første veddemålet i denne. Det første veddemålet regnes til å være det aritmetisk første i kjeden, ikke det som begynner før de andre. Altså bestemmes rekkefølgen av veddemålene i kjeden av klienten. Når gevinstene fra den første lenken i kjedeinnsatsen tas bort, vil innsatsbeløpet i det andre veddemålet og resten av pengene plasseres i den generelle kontoen av kjeden. Dersom det andre veddemålet tapes vil innsatsbeløpet for det tredje veddemålet trekkes fra kjeden. I tilfeller der kjedens konto når null, tapes hele kjedeinnsatsen. Ellers vil kjedens konto vokse jevnt så lenge lenkene i kjeden vinner. Til slutt vil klienten få hele kjedens saldo utbetalt som gevinster fra kjedeinnsatsen.

  Begivenhet Innsatsbeløp Odds Gevinster Ketjun saldo
  Begivenhet 1 3 € 2 6 3
  Begivenhet 2 3 € 1.5 4.5 4.5
  Begivenhet 3 3 € 2 0 1.5
  Begivenhet 4 3 € 3 9 7.5
  Begivenhet 5 3 € 1.5 0 7.5

  Eksempel (se tabellen ovenfor): Etter den første begivenheten er gevinsten € 6, siden den opprinnelige innsatsen var € 3 og oddsen var 2.00. € 3 av disse vil plasseres på kjedens konto, og € 3 er innsatsbeløpet i det neste veddemålet. Etter å ha vunnet den andre begivenheten vil € 1,5 legges til på kjedens konto, og € 3 brukes som innsatsbeløp i det neste veddemålet. Dermed ligger det € 4,5 på kjedens konto etter den andre begivenheten. Etter å ha tapt det tredje veddemålet, trekker € 3 fra kjedens saldo som innsatsbeløp for den fjerde begivenheten. Etter å ha vunnet den fjerne begivenheten, vil € 6 legges til på kjedens saldo mens € 3 overføres til innsatsbeløpet for det femte veddemålet. Tap i den femte begivenheten legger ikke til ytterligere penger i kjedens saldo, og dermed blir den totale gevinsten som utbetales fra kjeden € 7,5

  Når den endelige vinneroddsen for alle innsatstyper defineres, vil særegenhetene til noen utfall tas i betraktning (altså innsatser lagt på seieren av en deltager i konkurransen, der mer enn en deltager vinner; innsatser med handikap som legges på seieren av en deltager i konkurransen, der verdien av handikap faller sammen med resultatet).

  2.5. Hovedvariantene av utfall i tipping

  2.5.1. Seier for det første laget - markeres med symbolet “1” i tilbudslinjen.

  2.5.2. Uavgjort - markeres med symbolet “X”

  2.5.3. Seier for det andre laget - markeres med symbolet “2”

  2.5.4. Seier for det første laget eller uavgjort - markeres med symbolene “1X”. For å vinne et veddemål med dette utfallet må enten det første laget vinne, eller kampen ende som uavgjort.

  2.5.5. Seier for det første laget eller det andre laget - markeres med symbolene “12”. For å vinne et veddemål med dette utfallet må ett av lagene vinne, og kampen kan ikke ende som uavgjort.

  2.5.6. Seier for det andre laget eller uavgjort - markeres med symbolene “X2”. For å vinne et veddemål med dette utfallet må det andre laget vinne, eller kampen ende som uavgjort.

  2.5.7. Kampresultat - resultatet i kampen etter ordinær spilletid. Det finnes følgende mulige utfall fra veddemål på “kampresultat” i tilbudslinjen: “1”, “2” eller “X”. Overtid, golden goal/straffekonkurranser osv. blir ikke betraktet i slike veddemål. Dersom man gjetter på seier for det første (“1”) eller det andre (“2”) laget, men kampen ender som uavgjort etter ordinær spilletid, tapes veddemålet.

  2.5.8. Money Line/Kampvinner/Vinner av kampen - det endelige utfallet av kampen, inkludert overtid, golden goal/straffekonkurranse osv. Det finnes følgende mulige utfall for innsatser på “kampvinner” i tilbudslinjen: “1” og “2”. Muligheten for “uavgjort” (“X”) er ikke tilgjengelig siden uavgjort etter ordinær spilletid er ikke det endelige utfallet av kampen.

  2.5.9. Handikap - seier for en deltager i konkurransen, handikap tatt i betraktning. I tilbudslinjen gis handikap sammen med vinneroddsen som “handikap 1” “odds 1” Handikap - dette er en fordel tildelt av arrangøren til deltageren av en konkurranse og uttrykkes i mål/poeng/sett/sekunder osv. Handikap kan være positivt, negativt eller null.

  2.5.9.1 Handikap tildeles deltagerne/lagene i form av tillegg på det endelige resultatet som oppnås av den gitte deltageren. Dersom resultatet som oppnår er i favør av den valgte deltagere/laget, regnes de som vinneren og veddemål med handikap på deres seier vinner. Dersom resultatet er i favør av motstanderen, tapes veddemålene. Dersom resultatet med handikap er uavgjort, vil oddsen for gevinsten i et slikt utfall være “1”.

  2.5.9.2 For eksempel, dersom handikap for hjemmelaget er +3.5 og for bortelaget -3.5 og det endelige resultatet er 76-79, vil man vinne fra et veddemål på hjemmelaget, siden 76+3.5 = 79.5 og 79.5 > 79. Dersom man satser på bortelaget, tapes veddemålet siden 79-3.5 = 75.5 og 75.5 < 76.

  2.5.9.3 Handikap med “uavgjort” som mulighet. Innsatser på seier eller score i kampen, tatt handikap i betraktning: 0, 1, 2, osv. klienten blir tilbudt et valg av tre muligheter: veddemål med handikap på seier for hjemmelaget (-1), veddemål med handikap på uavgjort (-1/+1) eller veddemål med handikap på seier for bortelaget. I dette eksempelet er hjemmelaget med handikap “-1” favoritten.

  Eksempel: Dette er et tilbud:

  - Sats på et hjemmelag til å seire med handikap +1 - Sats på et bortelag til å seire med handikap -1 - Sats på uavgjort med handikap (-1/+1)

  Dersom klienten velger å satse på bortelaget med handikap (-1) og det endelige resultatet blir 1:2, tapes veddemålet, siden stillingen med handikap tatt i betraktning blir uavgjort 2 + (-1) = 1, 1 = 1. I dette eksempelet ville et veddemål på uavgjort vinne, altså X (+1/-1).

  2.5.9.4 Asiatisk handikap. Sats på vinneren eller totalt antall mål med handikap, som tildeles i intervaller på 0.25 (i stedet for intervaller på 0.5 som med vanlig handikap). Slike veddemål regnes ut som to innsatser, begge med samme odds, samt den nærmeste (0.25 intervaller) generelle handikapverdien (H1 = H - 0.25, H2 = H + 0.25). Hvert generelt innsatsbeløp er likt halvparten av beløpet i den doble innsatsen.

  *H = Generelt handikap *H1 = Handikap på det første veddemålet *H2 = Handikap på det andre veddemålet

  Dersom Asiatisk handikap inkluderes i en tippekupong eller systeminnsats, regnes den med samme odds som ville blitt brukt i en singel innsats. Hvis begge veddemål med Asiatisk handikap vinner, vil gevinstene utbetales basert på oddsen som vist på kupongen, altså dersom innsatsbeløpet på Asiatisk handikap er € 50 med “1.85” i odds, blir utbetalingen 1.85 X 50 = € 92,50. Dersom kun halvparten vinner, vil gevinstene utbetales i samsvar med oddsen (for eksempel 1.85) ganget med halvparten av innsatsbeløpet (for eksempel € 25). Eksempelvis, hvis veddemålet var +0.25 og det endelige resultatet ble 0-0, vil gevinstene for veddemål på +0 (H1) utbetales med “1” i odds, mens den andre halvparten av veddemålet ganges på oddsen som vist på kupongen. I et slikt tilfelle blir utbetalingen: Ugyldig innsats med “1” i odds, altså € 25 + 1.85 x € 25 = € 71,52 Dersom begge veddemålene tapes, regnes hele innsatsen som tapt.

  Kampvinner

  Lag Asiatisk handikap Odds
  Real H=-0.25 (H1=0; H2= -0.5) 2.0
  Barcelona H=+0.25 (H=0; H2= +0.5) 1.8

  Eksempel nr. 1: Dersom en innsats på € 200 ble lagt på Real Madrid FC og laget vant med resultatet 1:0. I et slikt tilfelle vil begge generelle veddemål med halve summen vinne, siden 1-0=1, men 1>0 og 1-0.5=0.5, men 0.5<0. Utbetalingene blir til € 100 x 2.0 + € 100 x 2.0 = € 400.

  Eksempel nr. 2 Hvis € 200 satses på Real Madrid FC og det endelige resultatet i kampen blir 0:0 (uavgjort). I et slikt tilfelle vil den generelle innsatsen med halve summen resultere i odds “1”, siden 1-0=1, men 1=1 (uavgjort), men det andre veddemålet tapes, siden 1+(-0.5)=0.5, men 0.5

  Eksempel nr. 3 Hvis € 200 satses på Real Marid FC og laget tapte med resultatet 0:1. I et slikt tilfelle vil begge generelle innsatser med halve summen tapes, siden 0-0=0, men 0

  Eksempel nr. 4 Hvis € 200 satses på FC Barcelona og FC Barcelona vinner med resultatet 0:1. I et slikt tilfelle: to generelle innsatser med halve summen vinnes, siden 1+0=1, men 1<0 og 1+0.5=1.5, men 1.5>0. Gevinstene blir her € 100 x 1.8 + € 100 x 1.8 = € 360.

  Eksempel nr. 5 Hvis € 200 satses på FC Barcelona og kampen ender med resultatet 1:1. I et slikt tilfelle vil en generell innsats med halve summen resultere i odds “1”, siden 1+0=1, men 1=1 (uavgjort) og det andre vinner, siden 1+0.5=1.5, men 1.5>1. Utbetalingen blir her € 100 x 1.0 + € 100 x 1.8 = € 280.

  Eksempel nr. 6 Hvis € 200 satses på FC Barcelona og laget taper med resultatet 1:0. I et slikt tilfelle vil to generelle innsatser med halve summer tapes, siden 0+0=0, men 0

  2.5.10. Totalt - tipping på antallet mål/poeng/game osv. scoret/fått/spilt av deltageren i en begivenhet. I denne tilbudslinjen er mengden kalt total for enkelhetens skyld. For å finne en slik innsats må man gjette rett om det vil scores mer eller mindre enn den gitte totalen i tilbudslinjen (eller den nøyaktige totalen i enkelte tilfeller). For å definere resultatet i slike veddemål, vil ordinær spilletid tas til betraktning med mindre annet er angitt i tilbudslinjen.

  2.5.10.1 To versjoner av innsatser tilbys blant totale veddemål: med to (over og under) eller tre (under, over og er lik) mulige utfall. I den første versjonen, der resultatet faller sammen med totalen angitt av arrangøren, vil både veddemål på “over” og “under” utbetales med “1” i odds. Dersom tipping på totalen tilbys med tre utfall og resultatet sammenfaller med totalen angitt i tilbudslinjen, vil både veddemål på “over” og “under” regnes som tapte, mens veddemål på “er lik” regnes som vunnet.

  2.5.10.2 Asiatisk handikap tilbys også på totale veddemål, tilordnet i intervaller på 0.25, men ikke med 0.5 (altså 2.25, 2.75, 3.25 osv.). Slike veddemål regnes som to (generelle) innsatser med samme odds og den nærmeste totale generelle verdien (T1 = T-0.25, T2 = T+0.25). Summen av hver generell innsats er lik halvparten av summen i det doble veddemålet.

  *T = Generell “total” *T1 = “total” i det første veddemålet *T2 = “total” i det første veddemålet

  Eksempel: Veddemål 1. Antall mål “over 2.25” med odds 1.8 og € 200 i innsats (T=2.25) Hvis to mål scores i kampen, regnes gevinstene som følger: En generell innsats av de to “over 2” (T1) vil regnes ut med “1” i odds, siden 2=2 (uavgjort), men den andre “over 2.5” (T2) tapes, siden 2

  Veddemål 2. Antall mål “over 2.75” med odds 1.8 og € 200 i innsats (T=2.75). Hvis tre mål scores i kampen regnes gevinstene ut som følger: En generell innsats av de to “over 3” (T2) vil regnes ut med “1” i odds, siden 3=3 (uavgjort), men den andre “over 2.5” (T1) vinnes, siden 3>2.5. Utbetalingen blir her € 100 x 1.0 + € 100 x 1.8 = € 280.

  Veddemål 3. Antall mål “over 2.25” med odds 1.8 og € 200 i innsats (T=2.25). Hvis tre mål scores i kampen regnes gevinstene ut som følger: En generell innsats av de to “over 2” (T1) vinnes med odds 1.8, siden 3>2 og den andre “over 2.5” (T2) vinner med odds 1.8 siden 3>2.5. Utbetalingen blir her € 100 x 1.8 + € 100 x 1.8 = € 360.

  2.5.11. Stillingen i kampen. Her må man forutse det endelige resultatet etter ordinær spilletid.

  2.5.12. Resultatet etter første omgang og kampen i helhet. Her må man gjette både utfallet etter første omgang samt resultatet av kampen i helhet. Følgende betegnelser brukes i tilbudslinjen: V - vinn, U - uavgjort- Først kommer utfallet i etter første omgang, og deretter kommer utfallet av kampen i helhet, altså betyr V2V1 at bortelaget vil lede etter første omgang, med hjemmelaget vinner kampen i sin helhet. Følgende 9 variasjoner er mulige: V1V1, V1U, V1V2, UV1, UU, UV2, V2V1, V2U, V2V2.

  2.5.13. Innsatser på produktiviteten av hver periode (kvarter, game, sett, inning). Her må man gjette riktig på hvilken av periodene (kvarter, game, sett, inning) som blir mest produktiv (når mest poeng vil scores, mest mål osv.) eller hvilke av dem som vil ha samme produktivitet.

  2.5.14. Resultat etter halvtid (eller andre omganger). Kolonnen med tilbudslinjen vises som 3:0, 3:1 osv.

  2.5.15. Scoremetoden (frispark, straffe, header, andre spark eller selvmål). Veddemål på “fra frispark” vil vinnes dersom målet ble scoret av spilleren direkte fra et frispark. Veddemål på “fra straffespark” vil vinnes dersom målet ble scoret fra et straffespark. Veddemål på “fra header” vil vinnes dersom målet ble scoret fra en header av spilleren. Under veddemål på “fra et spark” inkluderes ikke følgende mål: “fra frispark”, “fra straffespark”, “fra header” og “selvmål”. Veddemålet “selvmål” vil vinnes dersom målet registrerer som selvmål (når spilleren scoret i sitt eget mål).

  2.5.16. “Vil score dobbelt” Dette veddemålet vil vinnes dersom en av spillerne fra de to lagene scorer nøyaktig to mål under kampen.

  2.5.17. “Vil score hattrick” Dette veddemålet vil vinnes dersom en av spillerne fra de to lagene scorer tre eller flere mål under kampen.

  2.5.18. “Vil score fire mål” Dette veddemålet vil vinnes dersom en av spillerne fra de to lagene scorer nøyaktig fire eller flere mål under kampen.

  2.5.19. Hjemme - borte.

  Hjemmelaget (verten) eller bortelaget (gjestene) vinner, med handikap tatt i betraktning. Seieren defineres av forskjellen i målene (poengene) scoret av hjemmelaget og bortelaget, med handikap tatt i betraktning. Tipping på antallet uavgjorte kamper, seire for hjemmelagene og seire for bortelagene under en kampdag eller turnering. 2.5.20. Partall/oddetall. - innsats på partall eller oddetall som “totalt” antall mål, kort, frispark osv. Dersom “totalen” er null, regnes “0” som et partall og veddemål på partall som “total” vil vinne.

  2.5.21. Deltagerens resultat. Veddemålet regnes som vunnet dersom deltageren når et visst nivå i mesterskapet/turneringen (altså finalen, semifinalen, kvartfinalen osv.) eller hva deres endelige plassering i konkurransen blir (gruppespill, sluttspill osv.) eller dersom de vil gå videre til neste nivå (runde). Dersom fremdriften til neste nivå avbrytes for deltageren i fremtiden under hvilke som helst omstendigheter, tas dette til betraktning og gevinstene vil utbetales i samsvar med resultatene fra konkurransene som har funnet sted.

  2.5.22. Innsats på fremdrift til neste nivå. Når deltagerne møtes flere ganger og hjemmefordelen dermed endres mellom lagene (deltagerne), vil veddemålet fortsatt være gyldig. Dersom en av kampene ikke finner sted, avbrytes underveis eller dersom resultatet fra den første kampen endres, vil fremdriften defineres som den faktiske fremdriften av laget (deltageren) til det neste nivået. Hvis ingen av kampene finner sted, vil slike veddemål regnes om til “1” i odds.

  2.5.23. Oppnådd eller ikke oppnådd resultat. Dersom deltageren av en kamp ikke kan fullføre den eller ta del i den av en eller annen grunn (skade, avslag osv.) og hvis kampen ikke stoppes på det tidspunktet, vil veddemål som ble lagt på deltageren fortsatt være gyldige. Veddemålene vil vinne dersom resultatet ble oppnådd, og tape dersom det ikke ble det (med mindre annet vises i tilbudslinjen). For eksempel: Spilleren ble slått ut av turneringen etter en skade i åttendedelsfinalene. Veddemål på å vinne turneringen vil tapes, mens veddemål på nå frem til åttendedelsfinalene vil vinne.

  2.5.24. Arrangøren forbeholder seg retten til å tilby andre typer utfall innen tipping.

  2.6. Begrensninger i tippekupongene.

  2.6.1. Følgende utfall kan ikke inkluderes i tippekuponger mer enn én gang:

  2.6.1.1 Resultatet i en fotballkamp

  2.6.1.2 Resultatet i en tennismatch (sett)

  2.6.1.3 Utfallet av første halvdel og hele fotballkampen.

  2.6.2. Kun en av de relaterte utfallene kan inkluderes i en tippekupong.

  2.7. Minsteinnsatsen og maksimale gevinstbeløp

  2.7.1. Innsatsene legges gjennom casinokassen. Minsteinnsatsen på en singel innsats er € 3 eller tilsvarende beløp i andre valutaer. I tilfellet av en systeminnsats kan ikke det minimale innsatsbeløpet per linje være mindre enn € 0,01. Det maksimale gevinstbeløpet fra en og samme kupong innen alle typer veddemål er € 10 000. Dersom gevinstbeløpet er større, vil den maksimale utbetalingen være € 10 000. Maksimale vinnerodds er 1 000. Dersom oddsen er over 1 000, vil gevinstene utbetales som om oddsen var nøyaktig 1 000.

  2.7.2. Veddemål som plasseres på nettet. Det minimale innsatsbeløpet for nettbaserte veddemål er € 0,1. Det maksimale innsatsbeløpet vil avtales med arrangøren. Det maksimale gevinstbeløpet fra en og samme kupong innen alle typer veddemål er € 12 000. I tillegg er det maksimale gevinstbeløpet per dag på € 35 000, samt € 65 000 per uke. Dersom gevinstbeløpet er større, vil den maksimale utbetalingen være på henholdsvis € 12 000, € 35 000 og € 65 000. Maksimale vinnerodds er 1 000. Dersom oddsen er over 1 000, vil gevinstene utbetales som om oddsen var nøyaktig 1 000.

  2.8. Resultater, tidsplaner for begivenhetene, omstridte hendelser

  2.8.1. Hvis resultatet fra en fullført begivenhet kanselleres senere eller endres av en eller annen grunn (diskvalifisering av et lag eller spillere, dommere osv.) vil veddemålene kalkuleres basert på det opprinnelige (faktiske) resultatet.

  2.8.2. For kalkulering av veddemålene vil kun det gyldige (faktiske) resultatet brukes, som kunngjøres og publiseres på offisielle protokoller og andre informasjonskilder like etter begivenhetens avslutning.

  2.8.3. Arrangøren bruker følgende offisielle kilder:

  www.uefa.com – Champions League, UEFA Cup, Europeisk mesterskap i fotball www.fifa.com – Confederation Cup, utvalgte kamper samt Verdensmesterskapet i fotball www.beto.gr - fotball i Hellas www.bundesliga.at – fotball i Østerrike www.turkish-soccer.com – fotball i Tyrkia www.rfpl.org – fotball i Russland www.premierleague.com – fotball i England www.sportinglife.com – fotball i England www.gazzetta.it - fotball i Italia www.bundesliga.de – fotball i Tyskland www.marca.com – fotball i Spania www.lfp.es – fotball i Spania www.lfp.fr – fotball i Frankrike www.mlsnet.com – fotball i USA www.goalzz.com – fotball www.nfl.com – Amerikansk fotball (NFL) www.basket.ru – basketball i Russland www.nba.com – basketball (NBA) www.euroleague.com – basketball Europe League www.ulebcup.com – Basketball (ULEB) www.nhl.com – ishockey (NHL) www.fhr.ru – ishockey i Russland www.rusbandy.ru – bandy i Russland www.atptennis.com – tennis (ATP) www.wtatour.com – tennis (WTA) www.mlb.com – baseball www.eurohandball.com – håndball www.fide.com – sjakk www.volley.ru – volleyball i Russland

  2.8.4. Arrangøren kan bruke andre kilder dersom det er nødvendig. I usedvanlige fall forbeholder arrangøren seg retten til å bruke videoopptak for å fastslå resultatet.

  2.8.5. Alle protester og tvister relatert til tipping må sendes til arrangøren i løpet av en 14 dagers tidsperiode etter begynnelsen av den gitte begivenheten. Klager som sendes inn senere enn 14 dager etter begynnelsen av begivenheten vil ikke behandles. Klager og funderinger må sendes til support@olybet.com eller via e-post til OlyBets postadresse Pronksi 19, postkode 10124, Tallinn, Estland.

  2.8.6. Dersom en basketball-, ishockey- eller rugbykamp:

  2.8.6.1 kanselleres eller utsettes i mer enn 15 timer av en eller annen grunn, vil oddsen på tilknyttede veddemål settes til “1”.

  2.8.6.2 avbrytes eller stoppes i mer enn 30 timer (fra 01.01.2017 - 24 timer), vil alle tilknyttede veddemål (bortsett fra tilfeller nevnt i punktene 2.8.11, 2.8.12) regnes om med “1” i odds, og dersom begivenheten fullføres innen 30 timer (fra 01.01.2017 - 24 timer), vil alle veddemål fortsatt være gyldige.

  2.8.7. Alle veddemål på fotball, amerikansk fotball og andre (bortsett fra tennis) sportslige begivenheter ikke nevnt i dette punktet som har blitt avbrutt eller utsatt i mer enn 30 timer (fra 01.01.2017 - 24 timer) av en eller annen grunn vil regnes om med “1” i odds. Dersom en kamp i disse idrettene avbrytes og ikke fullføres innen 30 timer (fra 01.01.2017 - 24 timer) fra det avbrutte tidspunktet, vil alle veddemål på kampen (bortsett fra tilfeller nevnt i punktene 2.8.11, 2.8.12) også regnes om med “1” i odds.

  2.8.8. Dersom tilbaketrekkingen (diskvalifiseringen) i tennis finner sted før matchen finner sted, vil alle veddemål på denne regnes om med “1” i odds, bortsett fra veddemål lagt på resultatet for deltageren. Dersom en tennismatch har blitt avbrutt og ikke fullføres samme dag og blir utsatt, vil veddemålene forbli gyldige frem til turneringens slutt der matchen finner sted, frem til matchen er over eller til en av deltagerne trekker seg.

  2.8.9. Spillene regnes til å ha funnet sted hvis de ble avbrutt eller ikke ble fullført innen tidsperioden spesifisert i punktene 2.8.6. og 2.8.7 og hvis spilltiden var som følger:

  Fotball - 70 min Futsal - 30 min NBA basketball - 40 min Europeisk basketball - 35 min. NHL ishockey - 54 min. Bandy - 60 min. Europeisk ishockey - 50 min. Amerikansk fotball - 50 min. Baseball - 5 perioder (innings) Håndball - 50 min. 2.8.10. Unntakene er tilfeller der et likt (uavgjort) resultat var tilstede i øyeblikket når kampen ble avbrutt, i sport som ikke tillater uavgjort på slutten av spillet - slike som basketball, baseball, amerikansk fotball og sluttspillet i NBA. I slike tilfeller anses ikke spillene for å være avbrutt og gevinstene utbetales med “1” i odds.

  2.8.11. Dersom et spill avbrytes og ikke regnes til å være fullført, vil utfallene som allerede ble fastsatt når avbrytelsen fant sted (altså utfallet av første omgang, tidspunktet for det første målet, osv.) brukes som grunnlag for kalkuleringen av veddemålene. Alle andre veddemål vil bli utbetalt med “1” i odds.

  2.8.12. Under konkurranser der begrepene “hjemme” og “borte” brukes, vil veddemålet fortsette å være gyldig dersom kampen flyttes til en nøytral stadion/bane (under visse betingelser). Dersom kampen flyttes til motstanderens stadion eller bane (bortsatt fra lag i samme by) vil gevinstene utbetales med “1” i odds. Dersom en internasjonal kamp flyttes til et annet land, vil alle veddemål og tilknyttede utfall rundt denne (f.eks. fremgangen til neste nivå) regnes med “1” i odds. Dersom begrepene “hjemme” og “borte” ikke brukes for noen begivenheter og dersom en slik kamp flyttes til et annet sted, forbli alle veddemål gyldige.

  2.8.13. Dersom en tennismatch eller andre sportslige begivenheter avbrytes grunnet regn, kan arrangøren gjenåpne en slik kamp for forhåndstipping. Oddsen som tilbys for spill vil i et slikt tilfelle reflektere stillingen under avbrytelsen og arrangøren kan fremheve denne stillingen, men uten å være forpliktet til dette.

  2.8.14. Dersom flere enn én deltager regnes som vinnere i en begivenhet, vil oddsen på veddemålene gjort på disse deles mellom antallet vinnende spillere. Men oddsen kan ikke være lavere enn 1.0. For eksempel, dersom oddsen på en deltager i begivenheten er 1.6 mens den andre deltageren gir 3.4 i odds, og begge disse anses som vinnere, vil vinneroddsen for den første deltageren være 1.0, mens den andre vil gi 1.7 i odds.

  2.8.15. Dersom en lagspiller (fotballspiller, ishockeyspiller, basketballspiller) ikke har tatt del av kampen og den totale spilltiden hans/hennes er 0.00 minutter, vil alle veddemål på denne spilleren regnes til “1” i odds (med mindre annet er oppgitt).

  2.8.16. Arrangøren tar ingen ansvar for nøyaktigheten i den viste informasjonen, slike som stillingen eller tiden. Arrangøren erkjenner ikke og godtar ikke noen erstatningskrav overhodet dersom det ikke er mulige å vedde, eller hvis oversikten med livescore er feil. Det er alltid kundens eget ansvar å følge med på stillingen til enhver tid. Arrangøren godtar ikke erstatningskrav for endringer i tidsplanen for liveodds eller avbrudd i liveodds-tjenesten.

  2.8.17. Når omstridte situasjoner oppstår og det ikke er noen tidligere avgjørelser å gå på, tas den endelige avgjørelsen av arrangøren.

  2.9. Regler for ulike typer sport

  2.9.1. Veddemål på følgende typer sport inkluderer kun ordinær spilletid (med mindre annet er oppgitt); fotball, ishockey, futsal, håndball, rugby, vannpolo, strandvolleyball, landhockey og hockey.

  2.9.2. Veddemål på følgende typer sport inkluderer overtid (med mindre annet er oppgitt): basketball, baseball, Amerikansk fotball, curling.

  2.9.3. Unntak er begivenheter med uavgjort “X” blant mulighetene. I et slikt tilfelle vil innsatser på utfall som “1, X, 2”, “1X”, “12” og “X2” inkludere kun ordinær spilletid.

  2.9.4. Fotball

  2.9.4.1 Veddemål på fotballkamper (inkludert cupspill) godkjennes kun for ordinær spilletid i kampen (to omganger, hver på 45 minutter), med mindre annet er oppgitt i tilbudslinjen. Dommeren kan legge til ekstra tid etter hver omgang grunnet innbyttere, skader osv. Mål som scores og registreres på overtid regnes til å ha blitt scoret under ordinær spilletid. Veddemål på kamper i MLS Championship godtas med overtid tatt i betraktning, med mindre annet er oppgitt.

  2.9.4.2 Dobbelt gult kort leder til utvisningen av en spiller fra kampen og regnes til å være et rødt kort. Veddemål på “over/under” på spilleren som mottok 2 gule kort og dermed et rødt kort vil regnes som 1 gult og 1 rødt. Under utregningen av utvisninger (røde kort) og advarsler (gule kort) er det kun kortene som vises direkte til spillerne i kampen som tas til betraktning.

  Eksempel: Dersom klienten satser på “gule kort: Under 4.5” og 5 gule kort vises i den gitte kampen der 2 av dem mottas av en og samme spiller, vil veddemålet vinne siden beregningen inneholder 4 gule kort og 1 rødt kort.

  2.9.5. Basketball

  2.9.5.1 Returer og stjelinger i basketball

  Total individuell statistikk for alle spillere tas i betraktning når resultatene for slike veddemål avgjøres. Lagets returer og stjelinger tas ikke i betraktning.

  2.9.6. Volleyball, strandvolleyball

  2.9.6.1 Handikap og total i volleyballkampene tildeles gjennom poeng, med mindre annet er oppgitt på tilbudslinjen.

  2.9.7. Tennis

  2.9.7.1 Hvis en av de annonserte deltagerne byttes ut med en annen før kampen settes i gang, vil innsatsen på begivenheten returneres (lagkonkurranser ekskludert). Hvis en eller flere deltagere byttes ut (uansett grunn) i lagkonkurranser, vil alle innsatser få stå.

  2.9.7.2 Når spilleren trekker seg eller diskvalifiseres av en eller annen grunn, vil allerede trukne og utførte veddemål forbli gyldige. Alle andre innsatser vil returneres, selv der utfallet er innlysende:

  Utfall av kamper, sett og tennismatcher; Handikap i kamper, sett og tennismatcher; Total i kamper, sett og tennismatcher; Korrekt resultat i kamper, sett og tennismatcher; Samt andre begivenheter. 2.9.7.3 Innsatser forblir gyldige i følgende tilfeller:

  Endring av tennisplenen Endring av spillestedet Endring fra en utendørs tennisbane til en innendørs. 2.9.7.4 Veddemål på turneringsvinneren godkjennes, tatt i betraktning den obligatoriske deltagelsen i turneringen. Dersom spilleren nekter å ta del av turneringen før kampen settes i gang, bør alle innsatser returneres.

  2.9.7.5 Hvis tennismatchen avbrytes eller ikke fullføres den samme dagen, vil veddemålene forbli gyldige til turneringen som matchen er en del av avsluttes, til matchen er over eller til en av motstanderne trekker seg.

  2.9.7.6 Med mindre annet er oppgitt, inkluderer veddemål på “straffetid” kun en total tid på 2 minutters straffe som gis til deltagerlag i det angitte spillet. Alle andre straffeminutter som gis til lagene vil kun inkluderes dersom dette indikeres uttrykkelig.

  Eksempel: Spilleren legget er veddemål på “CSKA Moskva - Torpedo Nizhny Novgorod (straffetid) - CSKA Moskva (straffetid) @ 2.64”

  Kampen avsluttes med det totale resultatet 25:22 (minutter) i favør av CSKA Moskva. Veddemålet er tapt, siden CSKA Moskva fikk én straffe på 5 minutter som må trekkes fra det totale antallet straffeminutter, og derfor er det endelige resultatet 20:22 i favør av Torpedo Nizhny Novgorod.

  2.9.8. Motorsport

  2.9.8.1 Følgende innsatstyper tilbys;

  2.9.8.1.1. Vinneren av et race Deltageren i et race som tar førsteplassen i finaleracet (konkurransen) vil betraktes som vinneren.

  2.9.8.1.2. Pallplass. Den nøyaktige plasseringen av føreren (deltageren) i finaleprotokollen (1-3).

  2.9.8.1.3. “Hvem er bedre” (en-mot-en innsats). For å vinne dette veddemålet må man gjette hvilken deltager av et forutbestemt par vil fullføre racet i en høyere posisjon. Deltageren som tar den høyeste plassen i finaleløpet vil regnes til å være den bedre av de to. Dersom begge deltagere ikke fullfører løpet, vil den som har fullført flest runder regnes til å være den bedre av de to. Dersom begge deltagere avslutter løpet på samme runde, vil veddemålene regnes ut med “1” i odds.

  2.9.8.1.4. “Vil føreren ikke fullføre?” For å vinne dette veddemålet må man gjette om en viss deltager vil fullføre løpet (konkurransen) eller ikke. Føreren som er bak den ledende føreren (utenom klassifiseringen) er ikke ansett som å være ute av løpet.

  2.9.8.1.5 “Raskeste runde” For å vinne dette veddemålet må man gjette hvilken fører som setter den beste rundetiden.

  2.9.8.2 Oppvarmingsrunden er ikke inkludert i resultatene fra løpet.

  2.9.8.3 I omstridte situasjoner rundt innsatser på pallplasseringer og vinnere vil resultatene bestemmes i henhold til premieseremonien.

  2.9.9. Badminton, bordtennis

  2.9.9.1 Handikap og total for disse sportsbegivenhetene tildeles i poeng, med mindre annet er oppgitt i tilbudslinjen.

  3. BESKRIVELSE AV KVITTERINGEN

  3.1. Tippekvitteringen vil utstedes i én versjon.

  3.2. Følgende detaljer vises på tippekvitteringen:

  Navnet og logoen til arrangøren Juridisk adresse Navnet på veddemålet Kupongnummeret Navnet på begivenheten Det valgte utfallet Oddsen Innsatsbeløpet Datoen for veddemålet.

  4. HVORDAN GJØRE UTTAK

  4.1. Gevinstene utbetales innen 90 dager etter at veddemålene vinnes, fra arrangørens tippekiosker der innsatsene ble lagt.

  4.2. Gevinstene utbetales til personen som viser kvitteringen.

  4.3. Dersom kvitteringen som vises til betaling er fiktiv eller autentisiteten ikke kan bevises grunnet skader, vil ikke betalingen utføres.

  4.4. Gevinstene utbetales innen 90 dager etter at begivenheten fullføres. Dersom denne tiden utløpet, vil ikke de forespurte gevinstene utbetales.

  4.5. For å motta gevinstene fra nettbaserte veddemål, må klienten sende en forespørsel fra sin personlige spillekonto ved å velge en betalingsmetode og skrive inn pengesummen han/hun ønsker å ta ut. Uttaksskjemaet og forklaringen rundt hvordan denne fylles ut er oppført på arrangørens nettside.

  5. ARRANGØRENS OG KLIENTENS FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER

  5.1. Klienter er forpliktet til å etterkomme de gjeldende reglene hos Arrangøren.

  5.2. Arrangøren er forpliktet til å utbetale gevinstene til klientene i henhold til beløpene, metodene, reglene og vilkårene som angitt i de dette regelverket.

  5.3. Arrangøren forbeholder seg retten til å nekte utbetaling dersom kvitteringen er fraværende.

  5.4. Arrangøren har andre rettigheter og forpliktelser utenom de gitte reglene.

  5.5. Klienten har rett til å be arrangøren om å følge de gitte reglene samt motta nødvendig informasjon om de sportslige begivenhetene.

  6. ANDRE SPILL BASERT PÅ TIPPING

  6.1. I tillegg til vanlige casinospill, tilbyr Olympic Casino ytterligere spill med premier. For å være med på et slikt spill, må man:

  Motta en viss kombinasjon på spilleautomaten eller på bordene med pengespill Få et visst utfall i et spill Samle inn et visste antall bonuspoeng på en spilleautomat eller på bordene med pengespill. 6.2. En relevant kvittering vil utstedes til spilleren i henhold til bilaget i de gitte reglene der ytterligere spillregler forklares. Spilleren som mottar en slik kvittering kan vinne en ytterligere premie eller ta del i finalen av det ekstra spillet.

  6.3. Premier vil trekkes ut tilfeldig blant finalistene i det ekstra bonusspillet.

  6.4.1. Finaletrekningen vil holdes enten på rulettbordet, på spilleautomaten, ved å tegne kort eller kaste terninger.

  6.4.2. Olympic Casino kan skape tilbud for pengespill som et ekstra spill i visse tidsperioder, noe som vil øke hyppigheten av premiegevinster eller premieverdien.

  6.4.3. Informasjon om de ekstra spillene er tilgjengelig på ulike steder for pengespill.

  7. SPORTSKAMPANJER OG BONUSPENGER. VILKÅR OG BETINGELSER

  7.1. Kampanjer for faste kunder.

  7.1.1. Tilbudet gjelder på utvalgte spill og begivenheter som holdes til en spesifikk tid, og kan finnes på hjemmesiden til OlyBet samt på Facebook.

  7.1.2. Tilbudet er tilgjengelig for klienter som har registrert en OlyBet spillkonto før hovedtrekningen av premier.

  7.1.3. Gevinstene fra oddsspill er kun beregnet for engangsbruk og krediteres på klientens spillekonto innen den neste arbeidsdagen.

  7.1.4. Tilbudet gjelder ikke på liveodds-begivenheter.

  7.1.5. Gevinstene utbetales kun etter at hele bonusbeløpet har blitt brukt på oddsspill der oddsen ikke er lavere enn 1.60.

  7.2. Registreringsbonus

  7.2.1. “Registreringsbonus” aktiveres når en ny spillekonto blir skapt. Registreringsbonusen gjelder ikke for faste kunder.

  7.2.2. “Registreringsbonus” er beregnet for engangsbruk og vil krediteres på tippekontoen innen 24 timer etter at en ny konto blir registrert med en viss bonuskode.

  7.2.3. Gevinstene utbetales kun etter at hele bonusbeløpet har blitt brukt på oddsspill der oddsen ikke er lavere enn 1.60.

  7.2.4. Dersom reglene for bonustilbudet brytes, forbeholder Arrangøren seg retten til å avbryte bonusen samt tilknyttede gevinster.

  7.2.5. Standard regler og vilkår fra Arrangøren gjelder for bruken av bonuspenger på sportskampanjer og tilbud. (https://ee.olybet.com/et/Static.bet?page=BonusTerms)