• [[created_at]]
  [[subject]]
 • Omdirigerar. Var god vänta...
  Spelinformation
  Session från [[last_login]]
  Alla Spel [[countAll]] ([[stake]])
  Väntar på resultat [[countWaiting]] ([[stakeWaiting]])
  Vinna [[payout]]
  Resultat [[revenue]]
  Bonus information
  Odds [[sport]]
  Casino [[casino]]
  Poker [[poker]]

  Användarvillkor för Sportsbook

  Godkänd av Estlands Skatt och Tullstyrelse: 04.05.2017 (ref 12.2-2.1/00146-4)

  Sportinstruktioner

  1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  1.1. Operatören av oddsspel på sport (hädanefter "operatören") är "Olympic Casino Estonia AS" (registreringsnummer: 10011039; Pronksi 19 Tallinn 10124; tel: 6 671 250; fax: 6 671 270; e-post: info@oc.eu; www.olybet.com), som verkar under varumärket OlyBet.

  1.2. Information om vadslagningsodds, schema, sporter, politiska och underhållningsevenemang som erbjuds för oddsspel finns tillgängliga på operatörens webbplats: www.olybet.com.

  1.3. Listan över evenemang som äger rum samma dag eller under de följande dagarna uppdateras regelbundet varje dag.

  2. REGLER FÖR ERBJUDANDE OCH ACCEPTERANDE AV SPEL

  2.1. Termer som används i reglerna

  2.1.1. Deltagaren (hädanefter "kunden") – en avtalspart som har slutfört ett spel hos operatören.

  2.1.2. Spel – deltagande i ett spel där utfallet beror på resultatet av valt evenemang. Det spel kunden har placerat är bortom speloperatörens kontroll. Eventuella vinster beror på om spelet visar sig vara riktigt eller inte. Vinstsumman beror på insatsbeloppet och vinstoddsen som bestämts innan spelet har placerats (benämnt "toto" och "betting" i Gambling Act).

  2.1.3. Totalisator – deltagande i ett spel där utfallet beror på resultatet av valt evenemang. Det spel kunden har placerat är bortom speloperatörens kontroll. Eventuella vinster beror på om spelet visar sig vara riktigt eller inte. Vinstsumman beror på insatsbeloppet, en viss procentandel av det totala spelbeloppet som fastställts av operatören, antalet spelare som satsar rätt och deras totala spelbelopp (benämnt "toto" och "totalizator" i Gambling Act).

  2.1.4. Liveodds – ett spel som läggs under ett pågående evenemang, där oddsen kommer att uppdateras kontinuerligt under evenemanget enligt evenemangets aktuella status.

  2.1.5. Placera ett spel – ett ingånget avtal mellan operatören och kunden där föremålet för avtalet är det spel kunden har placerat mot operatören, enligt vilket båda parter ska fullgöra sina skyldigheter. För kundens del innebär det att placera ett spel och acceptera slutresultatet av valt evenemang (förlust eller vinst). För operatörens del innebär det att betala ut vinster baserat på villkoren. Spelen slutförs genom att acceptera insatser från spelarna enligt de villkor som erbjuds av operatören.

  2.1.6. Spelkupong – ett officiellt kvitto, vilket kan utfärdas på papper, magnetiska lagringsmedia eller andra elektroniska enheter. Kunden har möjlighet att placera spel online. I dessa fall är spelkupongen ett officiellt kvitto som lagras på operatörens server.

  2.1.7. Insats – ett belopp som en garanti för att uppfylla kundens skyldigheter gentemot operatören, vilket betalas av kunden för deltagande i spelet genom att förutse utfallet av ett eller en grupp av evenemang.

  2.1.8. Utfall – resultatet av ett sportevenemang eller ett annat evenemang på vilket operatören har erbjudit oddsen för vinst och på vilket spelet slutfördes.

  2.1.9. Erbjudanden – en lista över evenemang och vinstoddsen på deras utfall, vilka erbjuds av operatören för spel.

  2.1.10. Evenemang – sportevenemang, politiska och underhållningsevenemang som äger rum på riktigt och på vilka operatören erbjuder odds för vinst.

  2.2. Allmänna villkor

  2.2.1. Arrangören accepterar spel på sportevenemang, politiska och underhållningsevenemang. Alla spel accepteras exklusivt enligt de aktuella reglerna. Deltagande i ett spel är en bekräftelse på att kunden förstår och fullt ut godkänner dessa regler.

  2.2.2. När något är oklart eller om reglerna missförstås till följd av mindre skillnader av innebörden i översättningen av reglerna till olika språk, ska den estniska versionen av reglerna ha företräde.

  2.2.3. För spel på internet måste kunder registrera ett konto på webbplatsen för OlyBet (www.olybet.com) och sätta in pengar på kontot. För att placera ett spel måste kunden välja ett evenemang bland alla tillgängliga spelevenemang och klicka på de odds han/hon vill spela på. Det är möjligt att lägga ett spel på ett enstaka evenemang eller på flera evenemang. Efter att ha valt evenemang och odds, måste kunden ange önskat insatsbelopp och bekräfta kupongen. Efter att kupongen bekräftats är spelet slutfört. Vinster kommer att utbetalas till kundens konto efter att evenemanget/evenemangen är avslutade och endast baseras på resultat publicerade av officiella källor eller evenemangsarrangören. Alla spel lagras på arrangörens server under minst 7 år efter evenemangen. Efter att kupongen har bekräftats kan spelen varken ändras eller annulleras. I händelse av anslutningsfel eller andra tekniska problem anses inte spelet ogiltigt om det redan har bekräftats och registrerats på operatörens server. Efter att spelet har placerats dras det aktuella beloppet från spelarens kontosaldo. Varje spel är numrerat och arkiveras av operatören. Listan över vinnande spel skrivs ut och förvaras i dokumentform. Spel som placerats efter att ett evenemang har påbörjats kommer att återbetalas till oddset "1" (förutom vid liveodds).

  2.2.4. Operatören garanterar kundens registreringsdatas säkerhet och har åtagit sig att skydda kunders personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

  2.2.5. Kunden är skyldig att tillhandahålla korrekta person- och kontaktuppgifter (namn, efternamn, personnummer, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress osv.). Operatören förbehåller sig rätten att begära in kompletterande uppgifter även efter att ett kundkonto har registrerats i syfte att undvika missbruk av samma konto, kreditkort, ett bank eller e-plånbokskonto osv. Om en person upptäcks ha öppnat ett konto med felaktiga personuppgifter, annulleras alla spel och eventuella vinster som erhållits av den kunden, insättningen till det kontot kommer att återbetalas och kontot kommer att stängas. Användande av felaktiga personuppgifter är ett brott enligt brottsbalken i Republiken Estland och sådana fall ska anmälas officiellt till berörda myndigheter.

  2.2.6. Ett konto hos OlyBet är personligt och endast kontots ägare har rätt att logga in på kontot. Operatören är inte ansvarig om en kunds spelkonto missbrukas av en tredje part. Kunden måste skydda sitt användarnamn och lösenord och inte tillåta andra personer att få åtkomst till dessa uppgifter. Spel som placeras med användande av de korrekta säkerhetsuppgifterna kommer att debiteras från kundens konto. Om en kund misstänker att användarnamn eller lösenord har blivit tillgängligt för en annan person, måste kunden omgående meddela detta till OlyBets kundtjänst.

  2.2.7. Kunden får inte placera spel för andras räkning. Operatören förbehåller sig rätten att annullera spel placerade av en tredje part.

  2.2.8. Vi tillåter inte att olika kontoinnehavare i samma hushåll och/eller familj spelar på samma evenemang, inklusive användandet av samma evenemang i olika kombinationer, i syfte att undvika reglerna och/eller överskrida tillämpliga insatsgränser.

  2.2.9. Kunden kan placera ett spel hos Olympic casino eller via kassan i OlyBet sport, och betala kontant eller med kreditkort. För att placera ett spel måste kunden välja önskat evenemang (ett eller flera) och oddsen som erbjuds. Baserat på det kommer kassan utfärda en spelkupong till kunden. Kupongen innehåller alla nödvändiga uppgifter för spelet: evenemangsnamn, evenemangsnummer, speltyp och insatsbelopp. Spelen anses accepterade när kunden har mottagit spelkupongen från kassan och spelbeloppet har betalats. Efter att kupongen har bekräftats kan spelen varken ändras eller annulleras. Spel som har placerats i kassan efter att ett evenemang har påbörjats kommer att återbetalas till oddset "1".

  2.2.10. Liveodds accepteras under ett pågående evenemang. Denna typ av spel finns tillgänglig på operatörens webbplats och även på operatörens specifika spelsajter tillgängliga för mobila enheter. Spel accepteras från det att evenemanget börjar tills det är slut. Alla spel som har placerats innan evenemanget är slut är giltiga med de odds som bekräftats vid det tillfälle då kunden placerade spelet.

  2.2.11. Operatören förbehåller sig rätten att vägra att acceptera ett spel samt att annullera ett redan accepterat spel om det inte överensstämmer med reglerna, eller om det föreligger uppenbara skrivfel.

  2.2.12. Det är mot reglerna att lägga spel på samma match i identiska eller olika kombinationer för att överskrida de gränser som fastställts av arrangören. Om ett spel annulleras kommer arrangören att göra sitt bästa för att informera kunden om skälet till varför via e-post till den adress som finns angiven på kundens konto.

  2.2.13. Villkoren för att acceptera spel (handikapp, odds, resultat, begränsningar för kombinationsspel osv.) kan ändras efter ett spel. Oddsen för spel som lagts tidigare förblir oförändrade, förutom vid totalisatorspel. Innan ett spel bör kunderna se över eventuella ändringar i erbjudanden och odds.

  2.2.14. Operatören förbehåller sig rätten att vägra att acceptera ett spel från en person utan att ange någon förklaring. Operatören förbehåller sig rätten att ange länder från vilka kunder inte accepteras. Operatören kan inte acceptera konton eller erbjuda sina tjänster till kunder från USA.

  2.2.15. Upprepade spel på samma kombination av utfall från en kund kan begränsas efter beslut från operatören.

  2.2.16. Operatören accepterar inte spel där två eller fler objekt kommer att påverka varandra. Även om kunden av misstag får ett sådant spel accepterat, kommer operatören att annullera det i efterhand. Under sådana omständigheter kan spel även annulleras efter att resultatet har registrerats. När dessa spel annulleras kommer operatören att annullera hela spelet, även om delar av det fortfarande är giltigt.

  2.2.17. Operatören tillåter inte samarbete mellan spelare och vidtar åtgärder för att undvika användande av skriptfiler, botar eller andra program som förhindrar ett rättvist spel. Operatören förbehåller sig rätten att annullera spel som är föremål för samverkan eller syndikat mellan kunder.

  Syndikatspel är när personer som bor tillsammans eller är bekanta med varandra, under en kort tidsperiod, placerar liknande spel eller kombinationer av spel.

  2.2.18. I fall där operatören misstänker att kundens konto används av någon annan, förbehåller sig operatören rätten att stänga av spelkontot och hålla inne betalningar tills motsatsen kan bekräftas. I detta fall måste ägaren av spelkontot kommunicera personligen med operatören och tillhandahålla bevis för att det var han eller hon som placerade spelen. Under förhandlingar om en förändring av status för ett spelkonto, vinstutbetalningar osv., får endast kontots ägare delta. I ett fall där operatören misstänker identitetskapning, förbehåller sig operatören rätten att delge informationen till polisen.

  2.2.19. Operatören förbehåller sig rätten att annullera spel från kunder som satsar pengar på evenemang där de själva är involverade som deltagare, domare, tränare, spelare osv.

  2.2.20. Om det finns misstankar om att en match är uppgjord, förbehåller sig operatören rätten att hålla inne utbetalningar i upp till 90 dagar. Om det kan bekräftas att matchen var uppgjord har operatören rätt att annullera alla spel placerade på den matchen.

  2.2.21. Operatören förbehåller sig rätten att förklara spelen (eller delar av dem) ogiltiga (utbetalningar görs till oddset "1") eller hålla inne med utbetalningar till dess att prövningen (inklusive juridisk) är avslutad i ett av följande fall:

  2.2.21.1. Det har skett misstag i samband med att spelet accepterades;

  2.2.21.2. Det föreligger ett fel antingen i mjukvaran eller på webbplatsen (uppenbara skrivfel i listan över erbjudna evenemang, avvikande odds på olika positioner, ovanliga eller felaktiga odds, osv.);

  2.2.21.3. Om det finns spår av att otillbörliga metoder används;

  2.2.21.4. Avvikande från aktuella regler vid accepterandet av ett spel;

  2.2.21.5. Det finns andra omständigheter som bekräftar det felaktiga spelet.

  2.2.22. Missbruk av fel i spelmjukvara eller översättningsmisstag är förbjudet. En kund som upptäcker fel i spelmjukvaran måste omgående rapportera det till operatören via e-post till support@olybet.com. Om kunden missbrukar fel i spelmjukvaran, förbehåller sig operatören rätten att stänga av spelkontot, frysa innestående medel och annullera placerade och/eller avgjorda spel.

  Exempel 1: Misstag i översättningen anses vara en situation där en marknad som erbjuds utgörs av ett spel "Över 5,5 gula kort i halvtid" och "Under 5,5 hörnor i halvtid". I det här fallet kan den sportintresserade, som även placerar spel på denna sport, avgöra att antalet (5-6) gula kort i halvtid är för högt (det genomsnittliga statistiska antalet kort är 1,5-2,5). Men antalet hörnor i halvtid kan nå 5-7.

  Exempel 2: Oddsmisstag är en situation där en klar matchfavorit har en ofördelaktig chans att vinna matchen. Ett typiskt oddsmisstag i den estniska basketligan skulle vara om ligans största favorit Kalev/Crama spelar hemma till oddset 5.75, medan bortalaget TTU KK har oddset 1,1. Samma princip gäller för oddsen på handikapp, total etc.

  Exempel 3: Kunden erhåller dubbla vinster från spelet eller erhåller vinster på det förlorade spelet och skyndar sig att ta ut de felaktigt erhållna pengarna.

  2.2.23. Operatören förbehåller sig rätten att ändra dessa regler när som helst i syfte att:

  • Förbättra/uppdatera tjänster och spelbonuserbjudanden

  • efterleva gällande lag

  • begränsa bedrägerier

  Operatören ska informera kunden om alla större ändringar av reglerna innan de implementeras. Kunden har rätt att inte samtycka till ändringarna. Kunden har då en skyldighet att sluta använda de tjänster som erbjuds av operatören och hans/hennes spelkonto kommer att stängas.

  2.2.24. Visar sig någon del av dessa regler vara ogiltig, med hänvisning till införandet av en ny lag, förvaltningsbeslut eller domstolsbeslut, påverkas inte övriga delar av dessa regler och skyldigheter för någondera part.

  2.2.25. Vid missnöje med de tjänster som tillhandahålls av operatören eller med spelreglerna, är den enda lösningen för kunden att avsluta sin användning av dessa tjänster och stänga sitt spelkonto.

  2.2.26. Alla protester och tvister relaterade till oddsspel måste skickas till operatören inom en period om 14 dagar efter att det specifika evenemanget är slut. Klagomål skickade senare än 14 dagar efter att ett evenemang startat kommer inte att handläggas. Klagomål och funderingar ska skickas till support@olybet.com

  2.3. Teknisk tolkning

  2.3.1. I lagtävlingar används begreppen "hemma" (värdlaget) och "borta" (besökande lag). Hemmalaget visas på första plats i erbjudandet (märkt "Lag 1") och bortalaget är på andraplatsen (märkt "Lag 2"). I alla andra fall är numreringen av deltagarna i en tävling i erbjudandet villkorat och de uppgifter som anges om platsen för tävlingen har informativ karaktär.

  2.3.2. Begreppen "hemma" (värdlaget) och "borta" (besökande lag) används inte i följande fall:

  2.3.2.1. Evenemanget äger rum på neutral mark i en stad eller ett land (som i fallet med internationella tävlingar);

  2.3.2.2. Evenemanget är final i en cupturnering och består av en match (ett möte).

  2.3.2.3. I de tävlingar som hålls i USA visas det besökande laget som det första och värdlaget visas som det andra (Lag 2/Lag 1). De ligor som visas enligt denna princip är följande, men inte begränsat till: NBA, NHL, NFL, MLB, NCAA, AHL, OHL, WHL och QMJHL.

  2.3.3. För att fastställa resultaten av spelen beaktas endast tävlingarnas specifika sportfaktorer. För politiska och underhållningsevenemang beaktas endast de faktiska resultaten av dessa evenemang.

  2.3.4. Dessa regler kan ändras på operatörens initiativ efter en överenskommelse med det auktoriserade organet. Kunderna kommer att informeras om ändringarna genom ett motsvarande meddelande. Ändringar och tillägg till reglerna träder i kraft från det datum som anges i ett sådant meddelande. Spel accepterade under det angivna datumet placeras under de ändrade reglerna. Villkoren för spel placerade dessförinnan förblir oförändrade.

  2.3.5. Vinster för totalisatorspel betalas från den summa som ska fördelas och består av spel placerade av kunderna. I detta fall är vinstbeloppet inte definierat av de tidigare fastställda oddsen, utan beror på det totala satsade beloppet för totalisatorspel på evenemanget. I de fall operatören har en förlust för de satsningar som görs av kunderna i det aktuella totalisatorspelet, kommer hanteringskostnaderna för nästa totalisatorspel att dras från nästa prispott. Resten delas upp mellan de kunder som vann, i enlighet med storleken på deras respektive insatser.

  2.3.6. I samband med att operatören erbjuder totalisatorspel tas en avgift från den satsade summan, vilken inte får vara högre än 50 % av de förlorande spelen.

  2.3.7. Vid beräkningsfel (till följd av tekniska fel, felaktig inmatning av resultat etc.) kan spelen komma att beräknas om. De spel som placeras under tiden mellan den felaktiga beräkningen och omräkningen (inklusive de spel som placeras med belopp som vunnits till följd av operatörens misstag) är giltiga. Om inget av evenemangen som ingår i omräkningen har startat, har kunden rätt att dra tillbaka spelet genom att informera operatören via e-post. Om kunden har ett negativt saldo som ett resultat av spel som placerats med belopp som vunnits genom operatörens misstag och omräkning, måste han/hon ersätta det saknade beloppet för att fortsätta spela. Innan dess accepterar inte operatören nya spel från den kunden.

  2.3.8. Operatören kan avisera en bonus under en viss tidsperiod och för vissa evenemang, vilken adderar mellan 1-10 % till vinster för aktuella evenemang eller tidsperioder. Operatören kan avisera en extra vinstchans för kombinationsspel under en viss tidsperiod. Till exempel: Om antalet evenemang i kombinationsspel (parlay) inte är färre än 6 och oddsen för varje evenemang inte är under 1,6 och om bara ett evenemang förlorades och kunden tippat rätt på de övriga (återbetalda spel till oddset "1" beaktas inte här), anses inte detta kombinationsspel vara förlorat och vinsten betalas ut till oddset "1".

  2.3.9. De bonusar som nämndes i föregående avsnitt, angående möjligheterna till extra vinster, är endast giltiga inom de aviserade villkoren.

  2.3.10. Om informationen av tekniska skäl (t.ex. internetfrånkoppling eller elavbrott) rörande spelet inte omgående registreras på operatörens server, utan med viss fördröjning (som den faktiska tiden vilken visas på kupongen), förblir spelet giltigt.

  2.4. Speltyper

  2.4.1. Operatören erbjuder följande speltyper: singlar, kombinationsspel (parlay), systemspel och kedjespel.

  2.4.1.1. Singelspel - ett spel på resultatet i ett enda evenemang. Vinsten för ett singelspel är lika med det satsade beloppet multiplicerat med oddset för valt resultat.

  2.4.1.2. Kombinationsspel (parlay) - ett spel på resultaten i flera evenemang som inte är relaterade till varandra. I ett kombinationsspel ska du inte inkludera ett evenemang och dess resultat mer än en gång och inte inkludera evenemang som är relaterade. Ett kombinationsspel anses vunnet om kunden tippat rätt på samtliga evenemang (dvs. om resultaten exakt matchar kundens tippning). Om minst ett av evenemangen tippats fel, anses kombinationsspelet förlorat, utom när operatören har aviserat ytterligare vinstmöjlighet för spelet. Vinsten för ett kombinationsspel är lika med det satsade beloppet multiplicerat med alla odds som ingår i spelet. Till exempel: Om kombinationsspelet utgörs av tre evenemang med oddsen 1,6, 1,5 och 1,4 och det satsade beloppet är 50 €, blir totaloddset 3,36. Denna summa måste i sin tur multipliceras med 50 för att få fram totalvärdet för den vinnande kupongen: 3,36 x 50 = 168 €. Om relaterade evenemang ingår i ett kombinationsspel, kommer endast evenemanget med högst odds att beaktas och alla andra beräknas med oddset "1".

  2.4.1.3. Systemspel - ett spel som består av tre eller fler val på en enda spelkupong. "Systemspel" skiljer sig från "Kombinationsspel". För att vinna på ett systemspel är det inte nödvändigt att tippa rätt på alla evenemang. För att placera ett systemspel måste fliken "System" öppnas (överst på spelkupongen). Systemtypen beror på antalet tippade utfall. Tillgängliga systemtyper kommer att dyka upp automatiskt på spelkupongen. Exempel: “System 2/3” omfattar tre evenemang och för att vinna detta spel krävs att två av tre resultat har tippats rätt. Det möjliga vinstbeloppet visas på spelkupongen och detta är det maximala vinstbeloppet. I exemplet ovan måste samtliga tre evenemang tippas rätt för att erhålla den maximala vinsten. Systemspel består av en kombination av resultat. Ytterligare ett exempel: “System 2/4” omfattar fyra evenemang och för att vinna detta spel räcker det med att tippa rätt på två av resultaten. Insatsbeloppet är 2 €. Insatsbeloppet är lika med det belopp som anges i fältet "Insats", vilket delas med det maximala antalet kombinationer i ett enskilt system (6 kombinationer i vårt exempel).

  Det här innebär att spelet består av sex dubbelspel:

  Chelsea F.C. – Manchester United F.C (V1; 1.5) FC Barcelona – Juventus F.C (V1; 1.4) Real Madrid C.F. – Borussia Dortmund (V1; 1.3) Atletico Madrid – FC Bayern Munchen (V1; 1.8)

  Evenemang Odds
  1. Chelsea F.C.– FC Barcelona (1.5x1.4 = 2.1)
  2. Chelsea F.C.– Real Madrid C.F (1.5x1.3 = 1.95)
  3. Chelsea F.C.– Atletico Madrid (1.5x1.8 = 2.7)
  4. FC Barcelona – Real Madrid C.F (1.4x1.3 = 1.82)
  5. FC Barcelona – Atletico Madrid (1.4x1.8 = 2.52)
  6. Real Madrid C.F – Atletico Madrid (1.3x1.8 = 2.34)

  Det finns följande kombinationer i detta exempel och varje spel är lika med 0,3333 € (2 €/6 kombinationer):

  1. Chelsea F.C. – FC Barcelona (1.5 x 1.4 = 2.1) 2. Chelsea F.C. – Real Madrid C.F (1.5 x 1.3 = 1.95) 3. Chelsea F.C. – Atletico Madrid (1.5 x 1.8 = 2.7) 4. FC Barcelona – Real Madrid C.F (1.4 x 1.3 = 1.82) 5. FC Barcelona – Atletico Madrid (1.4 x 1.8 = 2.52) 6. Real Madrid C.F – Atletico Madrid (1.3 x 1.8 = 2.34)

  Låt oss anta att samtliga fyra evenemang har tippats rätt. I det här scenariot vinner alla dubbelspelskombinationer. Spelkupongens vinst blir (2.1 + 1.95 + 2.7 + 1.82 + 2.52 + 2.34) x 0,3333 € = 4,48 €.

  Om FC Barcelona och Real Madrid CF vinner, medan Chelsea F.C. och Atletico Madrid förlorar sina matcher, blir vinsten 1.82 x 0,3333 € = 0,6066 €.

  Enligt detta vinner spelkupongen även om endast två matcher har tippats rätt. Det specifika vinstbeloppet beror på vilka evenemang som har tippats rätt.

  2.4.1.4. Kedjespel - en kombination av enkelspel som inte är relaterade till varandra. Förutsättningen för att vinna ett kedjespel är att vinna det första spelet i det. Det första spelet anses vara det spel som rent matematiskt är först i kedjan, inte spelet som äger rum före de andra. Därmed avgörs spelens ordning i kedjan av kunden. Från vinsten av den första länken i kedjespelet dras insatsbeloppet för det andra spelet och resten av pengarna överförs till kedjans huvudkonto. Om det andra spelet förloras, dras insatsbeloppet för det tredje spelet från kedjan. Hela kedjespelet förloras om kedjans kontosaldo når noll. Om spelen i kedjan istället har vunnits ökar kedjans kontosaldo kontinuerligt. Kunden får slutligen kedjans kontosaldo utbetalat som vinst för kedjespelet.

  Exempel:

  Evenemang Insatsbelopp Odds Vinster Kedjans balans
  Evenemang 1 3 € 2 6 3
  Evenemang 2 3 € 1.5 4.5 4.5
  Evenemang 3 3 € 2 0 1.5
  Evenemang 4 3 € 3 9 7.5
  Evenemang 5 3 € 1.5 0 7.5

  Exempel (se tabellen ovan): Vinsten är 6 € som ett resultat av det första evenemanget, eftersom den ursprungliga insatsen var 3 € och oddset var 2, av vilka 3 € överförs till kedjans kontosaldo och 3 € placeras som insatsbelopp för nästa spel. Efter att ha vunnit det andra evenemanget, överförs på motsvarande sätt 1,5 € till kedjans kontosaldo och 3 € som insatsbelopp för nästa spel. Detta innebär att det efter det andra evenemanget finns 4,5 € på kedjans kontosaldo. Efter förlust av det tredje evenemanget, dras 3 € från kedjans kontosaldo, vilket utgör insatsbeloppet för det fjärde evenemanget. Efter vinst av det fjärde evenemanget, överförs 6 € till kedjans kontosaldo och 3 € blir insatsbelopp för det femte evenemanget. Förlusten av det femte evenemanget bidrar inte med mer pengar till kedjans kontosaldo, vilket innebär att den totala vinsten för kedjespelet är 7,5 €, som därefter betalas ut.

  Vid fastställande av de slutgiltiga vinnande oddsen för alla typer av spel, beaktas egenheter hos vissa resultat (t.ex. spel på seger för en deltagare, där mer än en deltagare är vinnare, spel med handikapp på seger för en deltagare, där handikappet sammanfaller med resultatet).

  2.5. De huvudsakliga resultatvarianterna för oddsspel

  2.5.1. Vinst för det första laget - märkt med symbolen «1» i listan.

  2.5.2. Oavgjort - märkt med symbolen «Х».

  2.5.3. Vinst för det andra laget - märkt med symbolen «2».

  2.5.4. Vinst för första laget eller oavgjort - märkt med symbolen «1X». För att vinna ett spel med ett sådant resultat måste det första laget vinna eller matchen sluta oavgjort.

  2.5.5. Vinst för första laget eller vinst för andra laget - märkt med symbolen «12». För att vinna ett spel med ett sådant resultat måste något av lagen vinna, matchen får inte sluta med oavgjort.

  2.5.6. Vinst för andra laget eller oavgjort - märkt med symbolen «Х2». För att vinna ett spel med ett sådant resultat måste det andra laget vinna eller matchen sluta oavgjort.

  2.5.7. Matchresultat - resultat under ordinarie matchtid. Det finns följande möjliga resultat för spel på "Matchresultat" i listan. “1”, “2” eller “X”. Övertid, sudden-death/straffläggning etc., beaktas inte vid denna typ av spel. Om seger för första (“1”) eller andra (“2”) laget har tippats, men matchen slutar oavgjort under ordinarie matchtid, är spelet förlorat.

  2.5.8. Vinstlinje/matchvinnare/vinnare av matchen - det slutliga resultatet av matchen, inklusive övertid, sudden-death/straffläggning etc. Det finns följande möjliga resultat för spel på "Matchvinnare" i listan: “1” och “2”. Alternativet “Oavgjort” (“X”) är inte tillgängligt, eftersom oavgjort efter ordinarie matchtid inte visar matchens slutgiltiga resultat.

  2.5.9. Handikapp - vinst för en deltagare i ett evenemang, med beaktande av handikapp. I listan ges handikapp tillsammans med oddsen för vinst som "Handikapp 1" "Odds 1". Handikapp - är en fördel som tilldelas av operatören till en deltagare i evenemanget, vilken uttrycks i mål/poäng/set/sekunder osv. Handikapp kan vara positivt, negativt eller noll.

  2.5.9.1. De handikapp som tilldelas deltagare/lag läggs till motsvarande resultat som uppnåtts av en deltagare. Om resultatet vi fått på detta sätt är till fördel för vald deltagare/lag, anses deltagaren/laget vara vinnare, och spel med handikapp placerade på deras vinst vinner. Om resultatet är till motståndarens fördel, förloras spelet. Om resultatet vi fått med handikapp är oavgjort, är oddset för att vinna för det utfallet lika med "1".

  2.5.9.2. Till exempel: Om handikappet för hemmalaget är +3,5 och för bortalaget -3,5, och slutpoängen är 76-79, vinns spelet om det spelades på hemmalaget då 76 + 3,5 = 79,5 och 79,5 > 79. Om spelet placerades på bortalaget, innebär det förlust då 79 - 3,5 = 75,5 och 75,5 < 76.

  2.5.9.3. Handikapp med alternativet "Oavgjort". Spel på seger eller matchens poäng, med beaktande av handikappen: 0, 1, 2 osv. Kunden får välja mellan tre alternativ: spel med handikappet på seger för hemmalaget (-1), spel med handikappet på oavgjort (-1/+1) eller spel med handikappet på seger för bortalaget. I detta exempel är hemmalaget med handikappet “-1” favorit.

  Exempel: Det finns ett erbjudande:

  • Spel på seger för hemmalaget med handikappet +1
  • Spel på seger för bortalaget med handikappet -1
  • Spel på oavgjort med handikappet (-1/+1)

  Om kunden väljer att satsa på bortalaget med handikappet (-1) och slutresultatet blir 1:2, är spelet förlorat eftersom matchresultatet efter tilldelning av handikappet blir oavgjort 2 + (-1) = 1, 1=1. I det här exemplet, ger ett spel på oavgjort vinst, dvs. X(+1/-1).

  2.5.9.4. Asiatiskt handikapp. Spel på vinst eller totalpoäng med handikapp, vilket tilldelas i 0,25 intervaller (istället för i 0,5 intervaller som vid normalt handikapp). Sådana spel beräknas som två spel, båda med samma odds och det närmaste (0,25 intervaller) normala handikappvärdet (H1 = H - 0,25, H2 = H + 0,25). Varje vanligt spelbelopp motsvarar hälften av summan av det dubbla spelet.

  *H = totalt handikapp *H1 = handikapp på första spelet *H2 = handikapp på andra spelet

  Om det asiatiska handikappet ingår i ett kombinationsspel eller systemspel, beräknas det med de odds som skulle ha använts vid enkelspel. Om båda spelen med asiatiskt handikapp skulle vinna, betalas vinsten ut baserat på de odds som visas på kupongen, t.ex. om spelbeloppet på asiatiskt handikapp är 50 € med oddsen "1,85", blir vinsten 1,85 x 50 € = 92,5 €. Men om bara ena halvan vinner, betalas vinsten ut enligt oddsen (t.ex. 1,85), multiplicerat med ½ insatsbeloppet (t.ex. 25 €). Om spelet var +0,25 och slutpoängen var 0-0, betalas vinsten för +0 (H1)-spelet ut till oddset "1" och den andra halvan av spelet multipliceras med oddset enligt kupongen. I det här fallet är vinsterna: Spel ogiltigt med odds “1”, t.ex. 25 € + 1,85 x 25 € = 71,25 €. Om de båda normala spelen förloras, anses hela spelet förlorat.

  Matchvinnare

  Lag Asiatiskt handikapp Odds
  Real H=-0.25 (H1=0; H2= -0.5) 2.0
  Barcelona H=+0.25 (H=0; H2= +0.5) 1.8

  Exempel 1: Om 200 € spelades på Real Madrid FC och laget vann med resultatet 1-0. I det här fallet vann de båda vanliga spelen med halva summan, då 1-0 = 1, men 1>0 och 1-0,5 = 0.5, men 0,5>0. Vinsten är lika med 100 € x 2,0 + 100 € x 2,0 = 400 €.

  Exempel 2: Om 200 € spelades på Real Madrid FC och matchens slutresultat blev 0-0 (oavgjort). I det här fallet kommer ett vanligt spel med halva summan utfalla med odds "1", då 1-0 = 1, men 1 = 1 (oavgjort), men det andra spelet är förlorat, då 1+(-0,5) = 0,5 men 0,5.

  Exempel 3: Om 200 € spelades på Real Madrid FC och laget förlorade med resultatet 0-1. I det här fallet förlorades båda vanliga spel med halva summan, då 0-0=0, men 0.

  Exempel 4: Om 200 € spelades på FC Barcelona och FC Barcelona vann med resultatet 0-1. I det här fallet vann båda vanliga spel med halva summan, då 1+0 = 1, men 1>0 och 1+0,5 = 1,5, men 1,5>0. Vinsten är lika med 100 € x 1,8 + 100 € x 1,8 = 360 €.

  Exempel 5: Om 200 € spelades på FC Barcelona och matchens slutresultat blev 1-1 (oavgjort). I det här fallet kommer ett vanligt spel med halva summan utfalla med odds "1", då 1+0 = 1, men 1 = 1 (oavgjort), och det andra spelet vinna, då 1+(+0,5) = 1,5, men 1,5>1. Vinsten är lika med 100 € x 1,0 + 100 € x 1,8 = 280 €.

  Exempel 6: Om 200 € spelades på FC Barcelona och laget förlorade med resultatet 1-0. I det här fallet förlorades de båda vanliga spelen med halva summan, då 0+0=0, men 0.

  2.5.10. Total - spel på antal mål/poäng/matcher etc. som görs/erhålls/spelas av deltagaren i evenemanget. I listan anges detta för enkelhetens skull "Total". För att vinna ett sådant spel är det nödvändigt att tippa rätt om det exempelvis kommer att göras fler eller färre mål än den tilldelade totalpoängen i listan (eller i vissa fall exakt den tilldelade totalpoängen). För att komma fram till resultatet av ett spel av det här slaget, beaktas den ordinarie matchtiden, om inget annat anges i listan över erbjudanden.

  2.5.10.1. Det finns två typer av totalspel: med två (under eller över) eller med tre (under, över eller lika) möjliga utfall. I den första typen, om resultatet sammanfaller med totalpoängen tilldelad av operatören, utbetalas spel på både "Över" och "Under" till oddset "1". Om spelet på totalsumman ges på tre utfall och resultatet sammanfaller med totalpoängen tilldelad i listan, anses spel på både "Över" och "Under" förlorade och spel på "Lika" ger vinst.

  2.5.10.2. Asiatiska handikapp erbjuds även för totalspel, och tilldelas 0,25 intervaller, men inte med 0,5 (t.ex. 2,25, 2,75, 3,25 osv.). Ett spel enligt ovan betraktas som två (vanliga) spel med samma odds och närmaste totala gemensamma värde (T1 = T-0,25, T2 = T+0,25). Summan av varje enskilt vanligt spel är lika med halva summan av dubbelspelet.

  *T = sammanlagd “total” *T1 = "total" på första spelet *T2 = "total" på första spelet

  Exempel: Spel 1. Antal mål "Över 2,25" till oddsen 1,8 och med insatsen 200 € (T = 2,25). Om det gjordes två mål i matchen, beräknas vinsten enligt följande: Ett vanligt spel av två "Över 2" (T1) kommer att beräknas med oddsen "1", då 2 = 2 (oavgjort), men det andra "Över 2,5" (T2) har förlorats, då 2.

  Spel 2. Antal mål "Över 2,75" till oddsen 1,8 och med insatsen 200 € (T = 2,75). Om det gjordes tre mål i matchen, beräknas vinsten enligt följande: Ett vanligt spel av två "Över 3" (T2) kommer att beräknas med oddsen "1", då 3 = 3 (oavgjort), men det andra "Över 2,5" (T1) har vunnits, då 3>2,5. Vinsten är lika med 100 € x 1,0 + 100 € x 1,8 = 280 €.

  Spel 3. Antal mål "Över 2,25" till oddsen 1,8 och med insatsen 200 € (T = 2,25). Om det gjordes tre mål i matchen, beräknas vinsten enligt följande: Ett vanligt spel av två "Över 2" (T1) vinns med oddset 1,8, då 3>2 och det andra "Över 2,5" (T2) har vunnits med oddset 1,8, då 3>2,5. Vinsten är lika med 100 € x 1,8 + 100 € x 1,8 = 360 €.

  2.5.11. Poäng i matchen. Det krävs för att förutse slutresultatet i slutet av ordinarie matchtid.

  2.5.12. Resultatet i första halvlek och hela matchen. Det krävs för att tippa rätt resultat för första halvlek och för resultatet av hela matchen. Följande beteckning används i listan över erbjudanden: V - vinst, O - oavgjort. På första plats är resultatet för första halvlek och på andra plats är resultatet för hela matchen, dvs. V1V2 betyder att det andra laget leder i slutet av första halvlek och det första laget vann hela matchen. Följande 9 versioner är möjliga: V1V1, V1O, V1V2, OV1, OO, OV2, V2V1, V2O, V2V2.

  2.5.13. Spel på produktiviteten för varje period (kvart, match, set och inning). Det kräver att du förutser vilken av perioderna (perioder (quarters), gem, set och innings) som blir mest produktiv (dvs. flest poäng, mål osv.) eller vilka av dem som uppnår samma produktivitet.

  2.5.14. Resultat i halvtid (eller andra perioder). I listan visas den givna kolumnen som 3:0, 3:1 osv.

  2.5.15. Sätt att göra mål på (på frispark, straff, nick, annat skott eller självmål). Spelet "På frispark" rättas som vunnet om spelaren gjorde mål direkt på en frispark. Spelet "På straff" rättas som vunnet om spelaren gjorde mål på straff. Spelet "På nick" rättas som vunnet om spelaren gjorde mål på nick. I spelet "Annat skott" inkluderas inte följande mål: "På frispark", "På straff", "På nick" och "Självmål". Spelet "Självmål" rättas som vunnet om ett självmål registreras (dvs. när spelaren skjuter in bollen i eget mål).

  2.5.16. "Blir dubbelt" Detta spel rättas som vunnet om en av spelarna i två lag gör exakt två eller fler mål under matchen.

  2.5.17. "Någon gör hattrick" Detta spel rättas som vunnet om en av spelarna i de båda lagen gör exakt tre eller fler mål under matchen.

  2.5.18. "Blir fyra mål" Detta spel rättas som vunnet om en av spelarna i de båda lagen gör exakt fyra eller fler mål under matchen.

  2.5.19. Hemmalag/bortalag

  Vinst för hemmalaget (värd) eller bortalaget (besökande) med beaktande av handikapp. Vinsten definieras av målskillnaden (poäng) mellan hemmalaget och bortalaget med beaktande av handikapp. Spel på antal oavgjorda matcher, vinster för hemmalagen och vinster för bortalagen under en speldag eller turnering. 2.5.20. Udda/Jämnt - spel på jämn eller udda totalpoäng för mål, kort, fouls osv. Om totalpoängen är noll, räknas "0" som ett jämnt nummer och spelet på jämn totalpoäng vinner.

  2.5.21. Deltagarens resultat. Detta spel rättas som vunnet om deltagaren når ett visst steg i tävlingen (t.ex. final, 1/8-final, 1/4-final, semifinal osv.), eller vad som kommer att bli deras slutgiltiga plats i tävlingen (i gruppspel osv.), eller om de kommer att nå nästa steg (omgång). Om avancemang i tävlingen av något skäl avbryts för deltagaren längre fram, beaktas inte det och vinster kommer att utbetalas i enlighet med resultaten av de tävlingar som redan har ägt rum.

  2.5.22. Spel på avancemang till nästa omgång. När deltagare möts flera gånger och hemmafördelar skiftar mellan lagen (deltagarna), förblir spelen giltiga. Om en av matcherna inte har ägt rum eller avbrutits eller om resultatet i första matchen har ändrats, avgörs avancemanget av de faktiska avancemanget för laget (deltagaren) till nästa omgång. Om ingen av matcherna har ägt rum, beräknas sådana spel med oddset "1".

  2.5.23. Uppnådda eller icke-uppnådda resultat. Om deltagaren i en match inte kan slutföra den eller inte kan delta i den av någon anledning (skada, vägran osv.) och matchen inte stoppades vid det tillfället, förblir spel placerade på den deltagarens resultat giltigt. Spelet avgörs som vunnet om resultatet har uppnåtts och förloras om det inte har det (såvida inget annat anges i listan över erbjudanden). Exempel: Spelaren eliminerades från turneringen på grund av skada efter 1/8-finalerna. Spelet på att vinna turneringen rättas som förlorat, men spelet på att nå 1/8-final vinner.

  2.5.24. Operatören förbehåller sig rätten att erbjuda andra typer av utfall för spel.

  2.6. Begränsningar för kombinationsspel.

  2.6.1. Följande utfall kan inte ingå ett kombinationsspel mer än en gång:

  2.6.1.1. Mål i en fotbollsmatch

  2.6.1.2. Poäng i en tennismatch (set)

  2.6.1.3. Resultat i första halvlek och hela fotbollsmatchen.

  2.6.2. Endast ett av de interrelaterade utfallen kan inkluderas i ett kombinationsspel.

  2.7. Lägsta insats och det högsta vinstbeloppet

  2.7.1. Spel placerade i casinots kassa. Lägsta insats på ett enkelspel är 3 € eller motsvarande belopp i andra valutor. Vid systemspel får det lägsta satsade beloppet per rad inte vara mindre än 0,01 €. Det högsta vinstbeloppet för en enskild spelkupong i samtliga speltyper är 10 000 €. Om vinstbeloppet är större, blir den maximala utbetalningen 10 000 €. Det högsta vinstoddset är 1 000. Om oddset är över 1 000, utbetalas vinster som om oddset var exakt 1 000.

  2.7.2. Spel placerade online. Lägsta insatsbelopp vid onlinespel är 0,1 €. Högsta insatsbelopp fastställs av operatören. Det högsta vinstbeloppet för en enskild spelkupong i samtliga speltyper är 12 000 €. Därutöver är det högsta vinstbeloppet under en dag 35 000 € och på en vecka 65 000 €. Om vinstbeloppet är större, blir den maximala utbetalningen 12 000 €, 35 000 € respektive 65 000 €. Det högsta vinstoddset är 1 000. Om oddset är över 1 000, utbetalas vinster som om oddset var exakt 1 000.

  2.8. Resultat, evenemangsschema, tvistefrågor

  2.8.1. Om resultatet för ett avslutat evenemang senare annulleras eller av något skäl ändras (på grund av diskvalificering av ett lag eller spelare, domarbeslut osv.), kommer spel att beräknas baserat på de ursprungliga (faktiska) resultatet.

  2.8.2. Vid beräkning av spelen används endast det giltiga (faktiska) resultatet, vilket aviseras och publiceras i officiella protokoll eller i andra informationskällor direkt efter evenemangets slut.

  2.8.3. Operatören använder följande officiella källor:

  www.uefa.com – Champions League, UEFA-cupen, Europamästerskapet i fotboll (EM) www.fifa.com – Confederations Cup, utvalda matcher och Världsmästerskapet i fotboll (VM) www.beto.gr – Fotboll, Grekland www.bundesliga.at – Fotboll, Österrike www.turkish-soccer.com – Fotboll, Turkiet www.rfpl.org – Fotboll, Ryssland www.premierleague.com – Fotboll, England www.sportinglife.com – Fotboll, England www.gazzetta.it - Fotboll, Italien www.bundesliga.de – Fotboll, Tyskland www.marca.com – Fotboll, Spanien www.lfp.es – Fotboll, Spanien www.lfp.fr – Fotboll, Frankrike www.mlsnet.com – Fotboll, USA www.goalzz.com – Fotboll www.nfl.com – Amerikansk fotboll (NFL) www.basket.ru – Basket, Ryssland www.nba.com – Basket (NBA) www.euroleague.com – Basket, EuroLeague www.ulebcup.com – Basket (ULEB) www.nhl.com – Ishockey (NHL) www.fhr.ru – Ishockey, Ryssland www.rusbandy.ru – Bandy, Ryssland www.atptennis.com – Tennis (ATP) www.wtatour.com – Tennis (WTA) www.mlb.com – Baseboll www.eurohandball.com – Handboll www.fide.com – Schack www.volley.ru – Volleyboll, Ryssland

  2.8.4. Operatören kan, om det blir nödvändigt, använda andra officiella källor. I undantagsfall förbehåller sig operatören rätten att använda videorepriser för att avgöra det korrekta resultatet.

  2.8.5. Alla protester och tvister relaterade till oddsspel måste skickas till operatören inom en period om 14 dagar efter att det specifika evenemanget är slut. Klagomål skickade senare än 14 dagar efter att ett evenemang startat kommer inte att hanteras. Klagomål och förfrågningar ska skickas till support@olybet.com eller brevledes till OlyBets postadress, Pronksi 19, postnummer 10124, Tallinn, Estland.

  2.8.6. Om en match i basket, baseboll, ishockey eller rugby:

  2.8.6.1. har ställts in eller av någon anledning skjutits upp i mer än 15 timmar, blir oddsen för placerade spel på den matchen lika med "1";

  2.8.6.2. har avbrutits eller stoppats i mer än 30 timmar (från 1/1 2017, 24 timmar), beräknas alla spel på den matchen (utom i de fall som anges i punkterna 2.8.11 och 2.8.12) med oddset "1", och om matchen har avslutats inom 30 timmar (från 1/1 2017, 24 timmar), förblir alla spel på den giltiga.

  2.8.7. Alla spel på fotboll, amerikansk fotboll och andra sportevenemang (utom tennis), som inte nämns i aktuellt avsnitt, vilka har ställts in eller av någon anledning skjutits upp i mer än 30 timmar (från 1/1 2017, 24 timmar), kommer att beräknas med oddset "1". Om en match i en av dessa sporter har avbrutits eller inte avgjorts inom 30 timmar (från 1/1 2017, 24 timmar) efter det att den stoppades, beräknas alla spel på den matchen (utom i de fall som anges i punkterna 2.8.11 och 2.8.12) också med oddset "1".

  2.8.8. I tennis, om tillbakadragandet (diskvalificering) inträffade innan matchen startade, beräknas alla spel på den matchen med oddset "1", förutom vid spel placerade på deltagarens resultat. Om en tennismatch har avbrutits och inte avgjorts under samma dag samt skjutits upp, förblir spel placerade på den matchen giltiga tills turneringen inom vilken matchen äger rum är slut, tills matchen är över eller någon av deltagarna drar sig ur.

  2.8.9. Matcherna anses ha ägt rum om de har avbrutits, inte avslutats inom tidsramen angiven i punkterna 2.8.6, 2.8.7, och om deras respektive speltid var som följer:

  Fotboll – 70 min. Futsal – 30 min. NBA basket – 40 min. Europeisk basket – 35 min. NHL ishockey – 54 min. Bandy – 60 min. Europeisk ishockey – 50 min. Amerikansk fotboll – 50 min. Baseboll – 5 perioder (innings) Handboll – 50 min. 2.8.10. Undantag är de fall då resultatet var lika vid avbrottstillfället i dessa sporter, där ett oavgjort resultat i slutet av matchen inte är tillåtet, såsom basket, baseboll, amerikansk fotboll samt slutspelsmatcher i NBA (playoffs). I dessa fall anses inte matcherna ha hållits och vinster betalas ut till oddset "1".

  2.8.11. Om en match avbryts och inte anses ha avgjorts, utgör dessa utfall, vilka redan har fastställts vid avbrottstillfället (dvs. utfallet i första halvlek, tid för det första målet osv.), grund för beräkningen av inlämnade spel. För alla andra spel betalas vinster ut till oddset "1".

  2.8.12. I tävlingar där koncepten "hemmamatch" och "bortamatch" används, förblir spelen giltiga om en match förflyttas till neutral mark (under vissa villkor). Om en match förflyttas till motståndarens mark (utom för lag från samma stad), betalas vinster ut till oddset "1". Om en internationell match har flyttats till ett annat land, beräknas spel placerade på den och evenemanget kopplat till den (t.ex. framsteg till nästa omgång) med oddset "1". Om konceptet "hemmalag" och "bortalag" inte används för vissa evenemang och om ett sådant evenemang flyttas till en annan plats, förblir alla spel giltiga.

  2.8.13. I händelse av att en tennismatch eller en match i en annan sport skjuts upp på grund av regn, kan operatören återöppna en sådan match för speltypen "Innan match" (Prematch). De odds som erbjuds för spel kommer i det fallet att återspegla poängen vid tidpunkten för matchens uppskjutande och operatören kan, men är inte skyldig, att därutöver visa en sådan poäng.

  2.8.14. Om mer än en tävlande anses som vinnare i ett evenemang, delas oddsen för spel som placerats på dem mellan vinnarna. Men oddset kan inte vara lägre än 1. Till exempel: I fall där oddsen för en tävlande är 1,6 och den andra tävlande har 3,4 och båda anses vara vinnare, blir det vinnande oddset för den första tävlande 1 och för den andra tävlande 1,7.

  2.8.15. Om en medlem av ett lag (fotbollsspelare, hockeyspelare, basketspelare) inte har deltagit i matchen och hans totala speltid är 0,00 minuter, kommer alla spel på den spelaren att beräknas med oddset "1" (om inget annat anges).

  2.8.16. Operatören tar inget ansvar för riktigheten i visad information, såsom poäng eller tid. Operatören varken medger eller accepterar något som helst ansvar om det inte är möjligt att placera ett spel eller om liveuppdateringen av poäng inte är korrekt. Det är alltid kundens ansvar att kontrollera och vara medveten om poängen. Operatören accepterar inget ansvar för ändringar i Liveodds-schemat eller avbrott i Liveodds-tjänsten.

  2.8.17. I situationer som är föremål för en tvist, där det saknas prejudikat, fattas det slutgiltiga beslutet av operatören.

  2.9. Regler för olika sporter

  2.9.1. Spel på följande sporter inkluderar endast ordinarie tid (om inget annat anges): fotboll, ishockey, futsal, handboll, rugby, vattenpolo, beachvolleyboll, landhockey och hockey.

  2.9.2. Spel på följande sporter inkluderar övertid (om inget annat anges): basket, baseboll, amerikansk fotboll, curling.

  2.9.3. Undantag är evenemang som kan sluta oavgjort "X". I detta fall, inkluderar spel på utfall som “1, X, 2”, “1X”, “12” och “X2” endast ordinarie tid.

  2.9.4. Fotboll

  2.9.4.1. Spel på fotbollsmatcher (inklusive cupmatcher) accepteras för ordinarie matchtid (två halvlekar x 45 minuter), om inget annat anges i listan över erbjudanden. Domaren kan lägga till tid på varje halvlek för spelarbyten, skador osv. Mål som görs och registreras på övertid anses vara gjorda under ordinarie tid. Spel på MLS-matcher accepteras med beaktande av övertid om inget annat anges.

  2.9.4.2. Dubbla gula kort som leder till att spelaren utvisas från matchen, betraktas som ett rött kort. Spel på "Under/Över" på spelaren, som får 2 gula kort och därefter ett rött kort, kommer att beräknas som 1 gult kort och 1 rött kort. Vid beräkningen av utvisningar (röda kort) och varningar (gula kort) beaktas endast de kort som visats direkt för spelaren i matchen.

  Exempel: Om kunden spelar på "Gula kort: Under 4,5" och det visades 5 gula kort i matchen, och en spelare drog på sig 2 gula kort, så vinner det spelet. Detta eftersom 4 gula kort och 1 rött kort kommer att beaktas vid beräkningen.

  2.9.5. Basket

  2.9.5.1. Returer och turnovers i basket

  Total individuell statistik för alla spelare beaktas vid beräkningen av dessa spel. Returer och turnovers för lag beaktas inte.

  2.9.6. Volleyboll, beachvolleyboll

  2.9.6.1. Handikapp och totalpoäng för volleybollmatcher tilldelas i poäng om inget annat anges i listan över erbjudanden.

  2.9.7. Tennis

  2.9.7.1. Om en av de angivna deltagarna ersätt av en annan innan matchen börjar, måste spelet på evenemanget återgå (med undantag för lagtävlingar). Om en eller flera deltagare ersätts (oavsett skäl) i lagtävlingarna, står alla spel kvar.

  2.9.7.2. När spelaren byts ut eller diskvalificeras av någon anledning, förblir redan lottade och avgjorda spel giltiga. Alla övriga spel ska återgå, även om utfallen är uppenbara:

  resultat av gem, set och matcher i tennis; handikapp i gem, set och matcher i tennis; totalpoäng i gem, set och matcher i tennis; Korrekta poäng i gem, set och matcher i tennis; Och andra evenemang. 2.9.7.3. Spel förblir giltiga i följande fall:

  Ändring av tennisplan Ändring av plats Byte av tennisplan utomhus till en inomhus. 2.9.7.4. Spel på turneringsvinnare accepteras, med hänsyn till det obligatoriska deltagandet i turneringen. Om spelaren vägrar att delta i turneringen innan matchen startar, ska alla spel på vinst återgå.

  2.9.7.5. Om en tennismatch avbryts eller inte avgörs under samma dag, förblir spel giltiga tills turneringen inom vilken matchen äger rum är slut, tills matchen är över eller någon av deltagarna drar sig ur.

  2.9.7.6. Om inget annat anges inkluderar spel på "Utvisningstid" endast totalsumman av de 2-minutersutvisningar som ges till de deltagande lagen i den angivna matchen. Alla övriga utvisningsminuter som getts till lagen inkluderas endast om det uttryckligen anges.

  Exempel: Spelaren placerar ett spel på "CSKA Moscow – Torpedo Nizhny Novgorod (Utvisningstid) – CSKA Moscow (Utvisningstid) till 2,64“.

  Matchen får slutresultatet 25-22 (minuter) till fördel för CSKA Moscow. Spelet avgörs som förlorat eftersom CSKA Moscow fick en 5-minutersutvisning vilken måste dras av från det totala antalet utvisningsminuter. Slutresultatet blir därför 20-22 till fördel för Torpedo Nizhny Novgorod.

  2.9.8. Motorsport

  2.9.8.1. Följande speltyper erbjuds:

  2.9.8.1.1. Vinnare av loppet. Den deltagare i loppet som tar första platsen i finalloppet (tävling) kommer att betraktas som vinnare.

  2.9.8.1.2. Pallplacering Den exakta platsen för deltagaren i resultatprotokollet (1-3).

  2.9.8.1.3. "Vem slutar först" (spel på head-to-head). För att vinna detta spel krävs att du förutser vilken av deltagarna i ett förutbestämt par som kommer att sluta på den bästa placeringen i loppet. Den deltagare som tar den bästa placeringen i finalloppet kommer att betraktas som bättre. Om ingen av de två deltagarna slutför loppet, är det den deltagare som slutfört flest varv som räknas som den bättre. Om båda deltagare slutar på samma varv, beräknas spelen med oddset "1".

  2.9.8.1.4. "Går deltagaren inte i mål?" För att vinna detta spel krävs att du förutser huruvida en deltagare kommer att slutföra loppet (tävlingen) eller inte. Den deltagare som ligger efter deltagaren som leder (utanför klassificering), beaktas inte utanför loppet.

  2.9.8.1.5. "Snabbast varv" För att vinna detta spel krävs att du förutser vilken deltagare som får den snabbaste varvtiden.

  2.9.8.2. Uppvärmningsvarvet inkluderas i resultatet för loppet.

  2.9.8.3. I omdiskuterade situationer rörande spel på vinnare och pallplacering avgörs resultaten i enlighet med prisceremonin.

  2.9.9. Badminton, bordtennis

  2.9.9.1. Handikapp och totalpoäng för dessa sporter tilldelas i poäng om inget annat anges i listan.

  3. BESKRIVNING AV SPELKUPONGEN

  3.1. Spelkupongen kommer att utfärdas i en version.

  3.2. Följande uppgifter visas på spelkupongen:

  Operatörens namn och logotyp. Registrerad adress Namn på spelet Kupongnummer Namn på evenemanget Valt utfall Odds Insatsbeloppet Datum då spelet placerades.

  4. HUR MAN GÖR ETT UTTAG

  4.1. Vinster betalas ut inom 90 dagar efter att spelet har vunnits via operatörens spelpunkter där spelen placerades.

  4.2. Vinster betalas ut till den person som innehar spelkupongen.

  4.3. Om kupongen som uppvisas för utbetalning är fingerad eller vars äkthet inte kan styrkas till följd av skador, genomförs ingen utbetalning.

  4.4. Vinster betalas ut inom 90 dagar från evenemangets slut. Om denna tidsfrist har löpt ut, kommer de begärda vinsterna inte att utbetalas.

  4.5. För att erhålla vinster för onlinespel måste kunden skicka en begäran från sitt personliga spelkonto genom att välja betalningsmetod och ange önskat uttagsbelopp. Uttagsformuläret och förklaringar för hur det ska fyllas i finns på operatörens webbplats.

  5. OPERATÖRENS OCH KUNDENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

  5,1. Kunderna är skyldiga att uppfylla operatörens aktuella regler.

  5.2. Operatören är skyldig att betala ut vinsterna till kunden enligt de belopp, metoder, regler och villkor som anges i de aktuella reglerna.

  5.3. Operatören förbehåller sig rätten att inte betala ut vinster om spelkupongen saknas.

  5.4. Operatören har andra rättigheter och skyldigheter vid sidan av de aktuella reglerna.

  5.5. Kunden har rätten att begära att operatören följer de aktuella reglerna samt att erhålla nödvändig information om sportevenemangen.

  6. EXTRA SPEL, BASERAT PÅ VADSLAGNING

  6,1. Utöver de vanliga casinospelen, erbjuder Olympic Casino ytterligare spel med priser. För att delta i dessa extraspel är det nödvändigt att:

  få en viss kombination på spelautomaten eller vid spelborden få ett visst utfall i ett spel samla in ett visst antal bonuspoäng på en spelautomat eller vid casinots spelbord. 6.2. En kupong kommer att utfärdas till spelaren enligt bilagan till de aktuella reglerna där reglerna för dessa extraspel beskrivs. Spelaren som erhåller en sådan kupong kan vinna ytterligare priser eller delta i finalen för dessa extra prisspel.

  6.3. Priser kommer att dras slumpmässigt bland finalisterna av det extra bonusspelet.

  6.4.1. Den avgörande dragningen kommer att hållas antingen vid roulettebordet, på spelautomaten, genom att dra kort eller kasta tärningar.

  6.4.2. Olympic Casino kan lämna spelerbjudanden i form av ett extraspel under vissa tidsperioder, vilka kommer att öka vinstfrekvensen för priser eller värdet på priserna.

  6.4.3. Informationen om övriga spel finns tillgänglig på spelställena.

  7. SPORTKAMPANJER - BONUSPENGAR REGLER OCH VILLKOR

  7.1. Kampanjer för återkommande kunder.

  7.1.1. Erbjudande gäller för vissa matcher och evenemang, som hålls på en exakt angiven tid, och kan hittas på Olybets hemsida eller på Facebook.

  7.1.2. Erbjudande är tillgängligt för en kund som har registrerat sitt spelkonto på OlyBet innan prisdragningen.

  7.1.3. Vinster på sportspel är endast avsedda för engångsbruk och de krediteras till kundens spelkonto följande bankdag.

  7.1.4. Erbjudande gäller inte för Liveodds-evenemang.

  7.1.5. Vinsterna betalas ut efteråt och endast då hela bonusbeloppet har använts för sportspel med odds som inte är lägre än 1,60.

  7.2. Registreringsbonus

  7.2.1. "Registreringsbonus" aktiveras när det nya spelkontot skapas. Registreringsbonus gäller inte för redan befintliga kunder.

  7.2.2. "Registreringsbonus" är endast avsedd för engångsbruk och kommer att krediteras till spelkontot inom 24 timmar från den tidpunkt då det nya kontot registrerades med en specifik bonuskod.

  7.2.3. Vinsterna betalas ut efteråt och endast då hela bonusbeloppet har använts för sportspel med odds som inte är lägre än 1,60.

  7.2.4. Vid överträdelser av reglerna för bonuserbjudandet, förbehåller sig operatören rätten att annullera bonusen och eventuella vinster kopplade till den.

  7.2.5. Operatörens allmänna regler och villkor gäller vid användning av bonuspengar på sportkampanjer och erbjudanden. (https://ee.olybet.com/et/Static.bet?page=BonusTerms)