• [[created_at]]
  [[subject]]
 • Henviser videre. Vennligst vent...
  Betting-informasjon
  Økt fra [[last_login]]
  Alle Innsatser [[countAll]] ([[stake]])
  Venter på resultater [[countWaiting]] ([[stakeWaiting]])
  Gevinst [[payout]]
  Resultat [[revenue]]
  Bonus information
  Odds [[sport]]
  Casino [[casino]]
  Poker [[poker]]

  terms

  Godkjent av Estlands Skatte- og Tolldirektorat: 04.05.2017 (ref 12.2-2.1/00146-5)

  Lisensavtale for sluttbrukere

  Avtalen er en juridisk bindende kontrakt mellom kunden og Olympic Casino Eesti AS. I denne avtalen vil Olympic Casino Eesti AS og partnerselskapene som representeres av Olympic Casino Eesti AS nevnes under navnet “OlyBet”, med mindre annet er oppgitt. I tillegg til denne avtalen bes du vennligst lese våre personvernregler og lære om annen informasjon på vår nettside. Når du begynner å bruke spilltjenestene på OlyBets nettside, ønsker OlyBet en bekreftelse på at du godtar å følge og være bundet av reglene og vilkårene i dette dokumentet samt personvernreglene. Ifølge det gjeldende lovverket vil tilgangen til vårt spillmiljø tillates for alle kunder som er minst 18 år gamle. Det er mulig å bruke tjenestene for oddsspill fra 18 års alder, mens poker- og casinotjenestene tilbys fra 21 års alder. Alle spillere må gå igjennom en prosedyre for aldersbekreftelse. Du erkjenner herved at du er klar over de ulike juridiske kravene i forskjellige jurisdiksjoner og bekrefter at din deltagelse i vårt spillmiljø er lovlig ifølge landet du er bosatt i.

  1. Rettigheter og begrensninger rundt bruken av programvaren

  1.1. Under den følgende avtalen gir OlyBet spilleren en personlig og ikke-overførbar rett til å laste ned, installere og bruke programvaren for å få tilgang til OlyBets spillmiljø.

  1.2 Denne lisensen gjelder for følgende land: Estland, Latvia, Litauen, Sverige, Norge og Finland

  1.3 OlyBet Programvare er lisensiert for personlig bruk av spilleren. Ethvert forsøk på å dekode, endre, dekompilere, demontere eller på noen annen måte reversere programvaren er forbudt.

  1.4 Programvaren og kildekoden, strukturen og organiseringen, inkludert varemerker, forretningshemmeligheter og andre rettigheter tilhører lisensholderen OlyBet. Innen grensene angitt av loven, må du ikke: Kopiere, rekonstruere eller ta fra hverandre programvaren eller på noen måte reversere noen deler av den; Utføre noen forsøk på å bryte seg inn i kildekoden; Å selge, formidle, viderelisensiere, distribuere eller leie ut programvaren; Gjøre programvaren tilgjengelig for tredjeparter gjennom et datanettverk eller på andre måter; Bruke programvaren på en måte som er forbudt av gjeldende lover eller forskrifter. 1.5 Du erkjenner at du bærer eneansvaret for enhver skade og kostnader som påløper i forbindelse med uautorisert bruk av Programvaren. Du må umiddelbart varsle OlyBet om all uforholdsmessig bruk dersom du mottar slik informasjon. Du må også hjelpe OlyBet på en fornuftig måte under etterforskninger som settes i gang på grunnlag av informasjonen du oppgir.

  1.6 Varemerket “OlyBet”, domenenavnet “www.olybet.com” og “www.olybet.net”, i tillegg til andre relaterte varemerker, tjenestemerker, navn eller domener som brukes på nettsiden samt programvaren tilhører OlyBet. Dessuten tilhører alt innhold (bilder, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk, tekst) OlyBet, og beskyttes av opphavsretten. Du kan ikke, under noen omstendigheter, bruke innholdet på nettsiden uten skriftlig samtykke fra OlyBet på forhånd.

  2. Garantier

  2.1 OlyBet tar ikke på seg noen direkte eller indirekte ansvar vedrørende tjenesten du får tilbudt. Du mottar tjenesten som den er, og vi vil ikke gi deg noen uttalelser eller erklæringer i forhold til kvaliteten, hensiktsmessigheten, fullstendigheten eller nøyaktigheten av denne.

  2.2 Til tross for at vi på vår side gjør alt i vår kraft for å tilby deg denne tjenesten med topp kvalitet og sikkerhet, kan vi ikke garantere at tjenesten vil være avbruddsfri eller feilfri. Dessuten vil vi ikke garantere at programvaren og nettsiden er fri for virus, bugs og andre feil.

  2.3 OlyBet er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjeparter for enhver pådratt kostnad som følge av programvarefeil eller mangler.

  2.4 OlyBet er ikke ansvarlige for noen krav som oppstår fra tilgangen til spilltjenestene, funksjonen, kvaliteten, mulige feil som staving eller programfeil, samt andre faktorer tilknyttet spilltjenesten.

  3. Konfidensialitet

  3.1 OlyBet håndterer personlig informasjon i samsvar med personvernlovgivning. OlyBet kan offentliggjøre personlige opplysninger kun når kunden tillater det, dersom det kreves av loven eller etter avgjørelse fra myndighetene.

  3.2 Programvaren inneholder ikke-offentlig og konfidensiell informasjon som adresseres personlig til deg. Dette er verdifull og konfidensiell informasjon for oss og leverandøren. Du godtar, så lenge du bruker programvaren:

  å holde all slik konfidensiell informasjon strengt konfidensielt; å ikke formidle slik konfidensiell informasjon til tredjeparter og bruke denne konfidensielle informasjonen kun til deltagelse i spillmiljøet på nettet. 3.3 Du godtar videre å bruke alle fornuftige steg for å beskytte denne informasjonen og holde den konfidensiell til enhver tid.

  4. Spillekonto

  Før du begynner å bruke tjenesten og kontinuerlig hver gang du skal til å bruke tjenesten, erkjenner du, bekrefter, lover og godtar det følgende:

  4.1 Når du bruker tjenesten, finnes en risiko for å tape penger, og OlyBet bærer ingen ansvar overfor deg på noen måte for pådratte tap.

  4.2 Du bruker tjenesten kun etter eget ønske, diskresjon og risiko.

  4.3 For å bruke tjenesten er du påkrevd å gi oss visse personlige opplysninger. OlyBet behandler dine personlige opplysninger på grunnlag av personvernreglene.

  4.4 Telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som behøves for bruken og tilgangen til tjenesten er helt utenfor OlyBets ansvar, og OlyBet vil ikke pådra seg noe ansvar for tap av tilkoblingen, lav ytelse, kapasitetsbegrensninger og andre relevante mangler som har samme effekt.

  4.5 Du er over 18 år gammel, og erkjenner at du ikke har noen gjeldende begrensning rundt pengespill.

  4.6 Du har sett over de juridiske aspektene rundt deltagelse i pengespill samt bruken av programvaren for spillmiljøet i din jurisdiksjon, og du har forsikret deg at bruken av tjenesten er lovlig for deg.

  4.7 Vi forbeholder oss retten til å kreve at kunden beviser sin identitet, alder eller andre opplysninger gitt av kunden, for eksempel kopier av kredittkort og legitimasjon. OlyBet forbeholder seg også retten til å samle inn, oppdatere og bekrefte disse opplysningene gjennom tredjeparter. OlyBet forbeholder seg denne retten gjennom hele kundeforholdet. Dersom kunden nekter å oppfylle dette kravet, vil dette betraktes som et kontraktbrudd. OlyBet forbeholder seg retten til å stoppe registreringsprosessen eller oppheve en fullført registrering etter eget skjønn og uten videre forklaring.

  4.8 Tjenesten er kun ment for personlig bruk. Brukeren er kun tillatt å legge innsatser for sin personlige underholdning. Under ingen omstendigheter er brukeren tillatt å bruke sin “saldo med ekte penger” hos Olybet med noe annet formål enn å bruke denne tjenesten. Brukeren må avgi fullstendig og korrekt informasjon når opplysningene sendes inn til OlyBet. Brukeren er pålagt å oppdatere denne informasjonen dersom opplysningene forandrer seg med tiden.

  4.9 Hvis kunden ikke har logget inn på kontoen i 5 år, vil kontoen automatisk stenges og alle opplysninger fra registreringen vil slettes.

  5. Endringer i avtalen

  5.1 Olybet forbeholder seg retten til å endre eller forandre avtalen eller deler av den til enhver tid. Dersom OlyBet endrer avtalen eller noen del av denne, vil den oppdaterte avtalen publiseres på OlyBets hjemmeside og kundene vil bli varslet. Når kunden åpner spillmiljøet neste gang, vil han/hun bli bedt om å godta forandringene for å bruke tjenesten.

  5.2 Hvis kunden ikke godtar de nye reglene og vilkårene, er han/hun påkrevd å sende en skriftlig notis om oppsigelse av kontrakten til arrangøren før de nye reglene og vilkårene trer i kraft.

  6. Sikkerhet

  6.1 Olympic Casino Eesti AS er etablert under lovverket i Estland, med full lisens og regulering for å tilby en nettbasert spilltjeneste (på adressen for spillmiljøet som er www.olybet.com).

  6.2 Vi tillater kun tilgang til spillmiljøet gjennom sikre nettverk, ved bruk av kryptering av brukernavn og passord. For å bruke spillmiljøet må du gå gjennom en sikker innloggingsprosedyre.

  6.3 Du må ikke bruke spillmiljøet for noen kommersielle formål, eller på vegne av en annen person. Du kan bruke spillmiljøet kun for dine private formål.

  6.4 Du må holde brukernavnet og passordet konfidensielt, og ikke gi avsløre dem for noen andre. Du er ansvarlig for alle transaksjoner som gjøres med din spillerkonto og det tilhørende passordet. Vi antar at det er du som bruker ditt korrekte brukernavn og passord, og at alle transaksjoner som gjøres med det korrekte brukernavnet og passordet regnes å være gyldige.

  6.5 Vi tar de aller beste tiltakene tilgjengelig for øyeblikket innen kryptering av brukernavnet, passordet og annen sensitiv informasjon, som vil videresendes til klientprogrammet og våre servere. Slik beskytter vi både spillerne og oss selv fra forsøk på manipulering av tredjeparter.

  6.6 Du vil ikke prøve å bryte deg inn i vårt spillprogramvaremiljø eller på andre måter forbigå vårt sikkerhetssystem. Dersom vi har mistanke om at du prøver å foreta aktivitetene ovenfor eller på andre måter forbigå vår sikkerhetsprogramvare, har vi rett til å avslutte din tilgang til spillmiljøet umiddelbart, samt blokkere kontoen din. Vi forbeholder oss retten til å informere passende myndigheter.

  7. Betalinger

  7.1 Du godtar at vi forvalter alle økonomiske transaksjoner på kontoene. Du godtar herved at OlyBet forbeholder seg retten til å tilbakeholde enhver betaling dersom det er grunn til å tro eller mistenke at du kan være involvert eller har vært involvert i svindel, sammensvergelse, ulovlig eller uredelig praksis.

  7.2 Du godtar at du bærer eneansvaret for forvaltningen av alt datautstyr, telekommunikasjonsnettverk og forbindelse til internett som kreves for å bruke spillmiljøet. Vi er ikke ansvarlige for noen skader som påføres av internett- eller andre tilbydere av telekommunikasjonstjenester som du har tatt i bruk for å få tilgang til spillmiljøet eller nettsiden.

  7.3 Hver kunde må personlig gjennomføre alle handlinger relatert til spillerens konto. Alle økonomiske transaksjoner relatert til spillerens konto kan kun gjøres gjennom en personlig bankkonto, et kredittkort i ditt navn, din egen nettlommebok, eller personlig gjennom kassen på et landbasert casino tilhørende Olympic Casino Eesti AS.

  7.4 Du erkjenner at vår generator av tilfeldige tall (random number generator) avgjør utfallet i spillene som spilles gjennom casino- og pokerprogramvaren i OlyBets spillmiljø og godtar utfallene i alle slike spill. Du godtar at der det oppstår en sjelden adskillelse mellom programvaren og spillserveren, vil resultatet som dukker opp på spillserveren alltid gjelde. Du erkjenner og godtar at våre arkiver vil være den endelige myndigheten for avgjørelsen av vilkårene og omstendighetene rundt din deltagelse i casino- og pokerspillsituasjoner i spillmiljøet.

  7.5 Uttakene behandles av OlyBet innen 1-5 arbeidsdager.

  8. Klager

  8.1 Klager, for eksempel angående betalingsfeil eller ubetalte gevinster må sendes inn skriftlig til Olybet innen 30 dager fra tidspunktet problemet ble oppdaget eller burde blitt oppdaget, til Olympic Casino Eesti AS, adresse Pronksi 19, Tallinn, 10124 Harjumaa, www.olybet.com eller en bekreftet erklæring per e-post til support@olybet.com.

  8.2 Kunden har alltid muligheten til å stenge ned sin spillekonto ved å gjøre en tilsvarende forespørsel. Det er også mulig å gjenåpne spillerens konto umiddelbart ved å gjøre en tilsvarende forespørsel. Det er ikke mulig å stenge ned kontoen med hensikten å sette spillgrenser. Mulighetene for innføring av spillgrenser forklares separat på nettsiden www.olybet.com, i delen for ansvarlig spilling.

  8.3 Hvis kunden merker en feil i OlyBets system rundt oversikten av spillgrenser, er de påkrevd å melde fra om dette til arrangøren umiddelbart. Arrangøren vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for veddemålene som settes av kunden etter innføring av spillgrenser.

  9. Begrensninger

  9.1 Hvis en bruker bryter den gitte avtalen delvis eller i helhet, forbeholder OlyBet seg retten til å ta passende tiltak mot slike handlinger i samsvar med bruddet. Dette inkluderer oppsigelse av avtalen, blokkering av tilgangen til tjenesten, frysing eller konfiskering av midler på kontoen, samt gå rettens vei mot slike brukere.

  9.2 Under ingen omstendigheter, inkludert forsømmelse, vil OlyBet bære erstatningskrav for noen spesielle, tilfeldige, direkte, indirekte eller påløpte skader overhodet (herunder uten begrensninger, skader fra tap av fortjeneste, brudd i virksomheten, tap av forretningsopplysninger eller noen andre pekuniære tap) som oppstår fra bruken (eller misbruken) av tjenesten, selv der OlyBet hadde forkunnskaper om muligheten av slike skader.

  9.3 Dersom det oppstår uenighet rundt veddemålet eller gevinstbeløpet, vil OlyBets avgjørelse være endelig og bindende. OlyBet forbeholder seg retten til å fornuftig tilbakeholde alle utbetalinger eller gevinstbeløp frem til identiteten bak den vinnende personen bekreftes til vår tilfredsstillelse for å forsikre at utbetalingen av gevinstbeløpet gjøres til den korrekte personen. Av denne grunnen forbeholder OlyBet seg retten til å kreve at du gir oss attestert legitimasjon eller annen tilsvarende sertifisert identifikasjon ifølge den gjeldende loven i din jurisdiksjon.

  9.4 OlyBet tilbyr og annonserer kampanjer, bonuser og andre spesielle tilbud. Hvert slik tilbud vil være gjenstand for personlige regler og vilkår som vil gjelde kun i en begrenset tidsperiode. I forbindelse med de spesifikke reglene for kampanjene, bonusene og de spesielle tilbudene ovenfor, forbeholder OlyBet seg retten til å tilbakeholde ethvert uttaksbeløp fra kontoen din som overskrider ditt opprinnelige innskudd. I tillegg forbeholder vi oss retten til å tilbakeholde eller på andre måter avslå eller reversere enhver betaling eller gevinstbeløp, dersom det kommer frem at du har misbrukt bonusene, kampanjene eller de skreddersydde tilbudene.

  9.5 OlyBet forbeholder seg retten til å gjøre forandringer relatert til spilltjenesten, inkludert (der passelig) å forbedre reglene i et spill uten forvarsel til kunden. Informasjon relatert til enhver forandring vil publiseres på OlyBets nettside.

  10. Kundeservice

  10.1 OlyBets kunder kan kommunisere med kundeservice via live chat på OlyBets nettside, både før og etter at de logger inn. Samtalen som holdes før innlogging er uautorisert og bærer informativt preg. Etter innloggingen er samtalen personlig og kundeservicemedarbeideren kan ta betrakte spillerens ønsker som deres identifiserte intensjonserklæring.

  10.2 OlyBets kundeservicemedarbeidere er ikke påkrevd å betjene kunder som kommuniserer uanstendig, rasistisk eller truende. Arrangøren har rett til å stenge muligheten for bruk av chattefunksjonen for slike kunder uten forvarsel.

  10.3 OlyBets kundeserviceteam ber om å ta til betraktning av kommunikasjonen som tilbys gjennom chattefunksjonen er et raskt verktøy for kundeservice som brukes til å betjene et antall klienter samtidig, og dermed er det høyere sannsynlighet for forekomst av feil under slik kommunikasjon. Detaljerte henvendelser bør sender per e-post til adressen: support@olybet.com

  Denne lisensavtalen for sluttbrukere har blitt oversatt fra engelsk. Den engelske versjonen av denne avtalen vil alltid betraktes som grunnlag dersom uenigheter oppstår.